วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 07:14 น.

กีฬา

“ก้องศักด” จัดเต็ม งานวันกีฬาแห่งชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 22.22 น.

“ก้องศักด” จัดเต็ม งานวันกีฬาแห่งชาติ

 

นายก้องศักด  ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี นายณัฐวุฒิ  เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, พันโท รุจ  แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.

                ดร.ก้องศักด ยอดมณี กล่าวภายหลังจากการประชุม ว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยรูปแบบของการจัดงานจะเป็นในลักษณะแนวทางเดียวกันกับที่จัดมาทุกปี 

โดยจะมีการจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 10 ประเภท ประกอบด้วย 1.นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น (ชาย-หญิง),/  2.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่น (ชาย-หญิง), / 3.นักกีฬาอาชีพดีเด่น,/  4.นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น, / 5.นักกีฬาพิการดีเด่น (ชาย-หญิง),/  6.ประเภทกีฬาทีมดีเด่น (EVENTS) และชนิดกีฬาทีมดีเด่น (SPORTS), / 7.ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น, / 8.สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่นและสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยดีเด่น, / 9.สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่น และ 10.บุคลากรทางการกีฬาดีเด่น

นอกจากนี้ ยังมีความคิดเห็นว่า ในปีนี้ต้องการให้มีรางวัลพิเศษขึ้น ที่นอกเหนือจากการมอบรางวัลสำหรับนักกีฬา บุคลากรทางการกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นแล้ว ยังต้องการให้มีรางวัลสำหรับนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมเพิ่มเติมอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้จะจัดงานให้ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ รวมทั้งการให้เด็ก เยาวชน และบุคลากรในวงการกีฬาได้มีส่วนร่วมในการร่วมชมงาน ได้สัมผัสถึงความสามารถของพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาของทั้ง 2 พระองค์ รวมทั้งได้พบนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่มีความสามารถด้านกีฬาอีกด้วย  ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดงานดังกล่าวจะมีการหารือกันอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561