วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 10:00 น.

กีฬา

นักเรียนไทยพร้อมสู้ศึกอาเซี่ยนสคูลเกมส์ตั้งเป้า 27 ทอง

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 17.43 น.

นักเรียนไทยพร้อมสู้ศึกอาเซี่ยนสคูลเกมส์ตั้งเป้า 27 ทอง

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบโอวาทแก่คณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทย ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนสคูลเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมี นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา และผู้บริหารกรมพลศึกษา ร่วมให้โอวาทในเวลาเดียวกัน

จากการที่ กรมพลศึกษา ส่งเจ้าหน้าที่และคณะนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทย จำนวน 252 คน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาเซียนสคูลเกมส์ ครั้งที่11 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17-25 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองเซมารัง ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีการแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, เซปักตะกร้อ, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส, เทนนิส,วอลเลย์บอล, ว่ายน้ำ และปันจักสีลัต

ล่าสุด บรรดานักกีฬานักเรียนไทย ได้เข้าขอพรก่อนเดินทางไปแข่งขัน นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “การเป็นตัวแทนประเทศนั้น เป็นภาระที่หนักและต้องมีความรับผิดชอบสูง ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดช่วงเวลาของการแข่งขัน เพราะผลสัมฤทธิ์ของการแข่งขันและพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งภายในและ ภายนอกสนามแข่งขันนั้นเป็นสิ่งทุกคนต้องตระหนักและระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เพราะเราอยู่ในนามตัวแทนของประเทศไทย

การได้มาซึ่ง "ชัยชนะ" จะเป็นสิ่งที่นักกีฬาทุกคนต้องการ แต่สิ่งสำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามเช่นกัน คือ การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการสร้างมิตรภาพที่ดีในการแข่งขัน ขอให้นักกีฬาทุกคน ช่วยกันเผยแพร่ขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยให้เพื่อนชาวต่างชาติได้รู้จักด้วย โดยเฉพาะ รอยยิ้ม ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา ยืนยันด้วยว่า จากการติดตามการฝึกซ้อมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ค่อนข้างพึงพอใจเนื่องจาก ได้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านทักษะความสามารถ  รวมถึงความแข็งแกร่งของร่างกายมีความสมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด เราจึงคาดหวังในการแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์ครั้งนี้ไว้ที่ 27 เหรียญทอง ซึ่งน่าจะดีพอสำหรับอันดับ 1 ใน 3 ของอาเซียน นอกจากนั้น ยังได้เน้นให้นักกีฬานักเรียนไทยทุกคน ช่วยเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวให้กับนักกีฬาชาวต่างชาติได้รับรู้และเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วย

สำหรับคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬา ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ณ  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จะออกเดินทางกันในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 กลุ่มแรก จะออกเดินทางด้วยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 433 กรุงเทพฯ-จากาตาร์ ในเวลา 08.00 น. และกลุ่มที่สอง จะออกเดินทางด้วยสายการบินการูดาแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ GA 235 เวลา 14.10 น. โดยทั้ง 2 กลุ่ม จะต้องเดินทางต่อโดยสายการบินการูดาแอร์ไลน์ ไปยังเมืองเซมารัง