วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 13:05 น.

กีฬา

ทัพเบ่งกล้ามไทยหยิบเพิ่มอีก 6 ทองเพาะกายโลก

วันเสาร์ ที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 21.50 น.
"อภิชัย" ผงาดแชมป์เบ่งกล้าม 85 กก. ทัพไทยหยิบเพิ่มอีก 6 ทองเพาะกายโลก 
 
การแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2019  เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 62 ที่ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ไอซีซี เชจู คอนเวนชั่น เซนเตอร์ เชจู ไอส์แลนด์ ประเทศเกาหลีใต้  หลังจากวันแรกทัพนักกีฬาไทยทำได้ 6 ทอง 9 เงิน 3 ทองแดง  เข้าสู่วันที่สองของการแข่งขัน มีชิงชัยทั้งหมด 15 รุ่นการแข่งขัน ไทยส่งนักกีฬาทำการแข่งขันทั้งหมด 14 รุ่นการแข่งขันโดยไทยทำได้ 6 ทอง 4 เงิน 4 ทองแดง สรุปผลงานนักกีฬาไทย 2 วันทำได้ 12 ทอง 13 เงิน 7 ทองแดง 
 
เหรียญทอง 
 เพาะกายชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. อภิชัย วันดี 
 สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.  กิตติ ผลาผล
 สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน  175 ซม.  สหรัฐ เคลือมาศ 
 สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 180 ซม. ส.อ.บุลกร ดีกระโทก
 แอธเลติกฟิสิคชายรุ่นความสูง ไม่เกิน 160 ซม. ชัยพิพัฒน์ ลิ่วตระกูล
 แอธเลติกชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. เอกพล ทองสุข
 
เหรียญเงิน 
 โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 155 ซม. ชฎาทิพย์ จันทรัตน์
 สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความความสูงไม่เกิน 175 ซม. เทพพร พวงทับทิม 
 สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 180 ซม.  ชวินธร เทพวงษ์
 สปอร์ตฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไมเ่กิน 165 ซม. เจนจิรา แจ่มดี
 
เหรียญทองแดง 
 เพาะกายชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.   ภาณุพงศ์ ประทีป 
 สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 180 ซม. สิทธินาจ รังคศิริไพบูลย์
 สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 180 ซม.  ชัยวัฒน์ ทองแสง 
 สรุปผลงานนักกีฬาไทย 2 วันทำได้ 12 ทอง 13 เงิน 7 ทองแดง
 
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวันที่ 10 พ.ย. 62 เริ่มรอบคัดเลือกเวลา  9.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ และเวลา 07.30 น. ตามเวลาประเทศไทย มีการชิงชัยทั้งหมด 14 รุ่นการแข่งขัน เพาะกายชายรุ่นน้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไป  กิตติศักดิ์ วุฒิการณ์,แอธเลติกฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 182  ซม.  พ.จ.อ.ดำรงศักดิ์ สร้อยศรี,แอธเลติกฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 182  ซม. ธนวันต์ เวศพันธ์,แอธเลติกฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม. สัตตบงกช ซิมเม็น ,แอธเลติกฟิสิคหญิง รุ่นอายุ 30-40 ปี  สัตตบงกช ซิมเม็น ,โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูง ไม่เกิน 170 ซม. นาตาลี สุขโข ,โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงเกิน 170 ซม. ญานิณี ก่อพาราภิรมย์ ,โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นอายุ  30-40 ปี  กนกลักษณ์ ชัยสุริยะเดชา, ศิริพร ศรช่วย, ญานิณี ก่อพาราภิรมย์ ,โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป อชิรญา เปงเสน,มิกซ์แพร์  วันชัย กาญจนพิมาย-ศิริพร ศรช่วย, พ.จ.อ.ดำรงศักดิ์  สร้อยศรี-จ.อ.หญิงอาจารี แท่นทรัพย์