วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:02 น.

กีฬา

มหาลัยการกีฬาแห่งชาติมอบทุนการศึกษาฮีโร่โอลิมปิกเกมส์

วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564, 20.15 น.

มหาลัยการกีฬาแห่งชาติมอบทุนการศึกษาฮีโร่โอลิมปิกเกมส์

วันที่ 20 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยนายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ตลอดหลักสูตร ในหลักสูตรปรัญชาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา ให้กับนางสาวสุดาพร สีสอนดี ศิษย์เก่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ซึ่งคว้าเหรียญทองแดง กีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น