วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 07:40 น.

กีฬา

สมาคมฯ ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมผู้ตัดสินขั้นพื้นฐานประจำปี 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567, 19.51 น.

สมาคมฯ ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมผู้ตัดสินขั้นพื้นฐานประจำปี 2567
 

 

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ภายใต้ "มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฯ ให้การสนับสนุน และ ส่งเสริมพัฒนาในด้านต่าง ๆ แบบรอบด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาและยกระดับผู้ตัดสิน 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 17- 21 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดพิษณุโลก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมผู้ตัดสินขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567 ขึ้น

 

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเสน่ห์ คุ้มเกตุ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย วิทยากรจากสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ให้ความรู้ อาทิ ณัฏฐ ศรีเสาวลักษณ์ วิทยากรสมาคมฯ, ไชยวัฒน์ กันสุธา วิทยากรสมาคมฯ,สมศักดิ์ เสมสายัณห์ วิทยากรสมาคมฯ,อภิสิทธิ์ อ้นรักษ์ วิทยากรสมาคมฯและ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 32 ท่าน

โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการตัดสินขั้นพื้นฐานกีฬาฟุตบอล แก่บุคลากรด้านกีฬาในพื้นที่

หลังจากนี้ผู้ตัดสิน ทั้งหมดที่ผ่านการทดสอบและมีคุณสมบัติตามที่สมาคมฯกำหนดจะมีสิทธิสอบปฏิบัติหน้าที่จริง ในการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆ อาทิ ฟุตบอลเด็ก, ฟุตบอลระดับจังหวัด, ระดับอำเภอ, ตำบล โดยจะต้องทดสอบทั้งหมด 3 ครั้ง แบ่งเป็นผู้ตัดสินที่ 1 1 ครั้ง, ผู้ช่วยผู้ตัดสิน 1 ครั้ง และ ผู้ตัดสินที่ 4 1 ครั้ง โดยมีผู้ประเมินผู้ตัดสิน คอยทำหน้าที่ตรวจสอบต่อไป