วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22:48 น.

กีฬา

ฝ่ายเทคนิค สมาคมฯ หารือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฟุตบอลไทย

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567, 21.48 น.

ฝ่ายเทคนิค สมาคมฯ หารือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฟุตบอลไทยฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมหารือกรอบความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ถึงแนวร่วมกันพัฒนารากฐานฟุตบอลไทย ในทุกด้าน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร FA Thailand

 

ภายในการประชุม นำโดย ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วย วิษณุ ไล่ชะพิษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) และ ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน สภากรรมการและโฆษกสมาคมฯ ทรงยศ กลิ่นศรีสุข ผู้อำนวยเทคนิคสมาคมฯ, สุทธิพันธ์ วรรนวินเวศร์ รองเลขาธิการสมาคมฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

โดยในการหารือได้พูดถึงแนวทางการทำงาน โดยเฉพาะการตั้งเป้าเพิ่มจํานวนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลให้ได้รับการเรียนรู้และฝึกสอนอย่างถูกต้องเหมาะสมในทุกภาคส่วน ทั้ง ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และนักกีฬา

 

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่ นักเรียน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ

 

ร่วมกันเผยแพร่องค์ความรู้และประโยชน์ด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาฟุตบอลมากยิ่งขึ้น

 

ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม และการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ตลอดจนการพัฒนาและอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล (Referee) ให้มีมาตรฐานตามที่กําหนดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 

ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลให้แก่ นักเรียน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านกีฬาฟุตบอลให้มีมาตรฐานความปลอดภัยต่อนักเรียน นักศึกษา และนักกีฬาอาชีพ ตลอดจนผู้ที่สนใจกีฬาฟุตบอล

 

การพัฒนากิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา (นอกหลักสูตร) รวมถึงการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในการจัดกิจกรรมของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯทั้ง การจัดอบรมผู้ฝึกสอน การฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติการจัดกิจกรรมฟุตบอลขั้นพื้นฐาน (Grassroots Football) โดยหลังจากนี้จะมีการลงนามความร่วมมือ MOU ก่อนเดินหน้าเริ่มโครงการต่างๆ ตามแผนที่วางไว้ทันที

หน้าแรก » กีฬา