วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 11:36 น.

» Top 5 ข่าว

  • มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี มอบทุนฯนักศึกษาแพทย์

    ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี โดย คุณจีรานุช ภิรมย์ภักดี และ คุณจุไรรัตน์ ภิรมย์ภักดี กรรมการมูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมอบอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

    19 ก.ย. 2564