วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:41 น.

อาชญากรรม » คอลัมน์

คนจร

ลบเหลี่ยมลูบคม : วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559, 05.59 น.

เกียรติตำรวจ...

เกียรติตำรวจ...

 

แม้วันเวลาจะผ่านมากว่าเดือน กับการสูญเสียที่ใหญ่หลวงของปวงชนชาวไทย ทุกผู้ทุกคน ยังคงมีความรู้สึกที่โศกเศร้า คราบน้ำตายังไม่เหือดแห้ง แต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไป จึงขอตั้งปณิธานจะเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทำความดีให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองแม้เป็นเพียงฟันเฟืองตัวเล็กๆ ก็ตาม..

 

ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 บางช่วงบางตอน ในพิธีพระราชทานธงชัยประจำหน่วยตำรวจ และพิธีสวนสนามเนื่องในวันตำรวจ ณ ลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2495 โดยมีเนื้อหาดังนี้ ...

 

“จงอย่าลืมว่า ท่านเป็นตำรวจ จงทำตนให้สมกับที่เป็นตำรวจ จงเป็นตำรวจที่ดี...ไม่ว่าจะเป็นตำรวจชั้นใด จะเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรก็ดี ชั้นนายสิบหรือพลตำรวจก็ดี นับเป็นผู้มีเกียรติเสมอเหมือนกันหมด คือเกียรติแห่งลูกผู้ชายที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมืองของตน ให้สมกับคำสัตย์ปฏิญาณที่ได้กล่าวไว้ โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของตัวเอง แต่ให้นึกถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลาย จงตั้งใจปฏิบัติราชการตามหน้าที่ของตนตามตำแหน่งชั้นอย่างเต็มที่ เพื่อชาติบ้านเมืองของเราจะได้ยั่งยืนถาวรเหมือนอย่างบรรพบุรุษของเราได้กระทำมาแต่ก่อน” เพื่อย้ำเตือนให้เหล่าตำรวจทั้งหลาย น้อมนำใส่เกล้า ใส่กระหม่อม ตระหนักถึงภาระและหน้าที่ ที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นสิริมงคลในชีวิตนี้ของตนเอง...

 

และขอให้ตำรวจทุกนายในช่วงเวลานี้ จดจำนโยบายข้อแรกของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ให้ขึ้นใจว่า ทุกคนจะต้องพิทักษ์ ปกป้องและเทิดพระเกียรติ เพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้ปรากฏผลชัดเจนเป็นรูปธรรม.... งานสำคัญในเวลานี้คือการดูแลรักษาความปลอดภัยในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง เชื่อมั่นว่าตำรวจทุกนายคงทำงานกันอย่างเต็มกำลัง ได้มีโอกาสผ่านไปเห็นภาพบรรยากาศมาแล้วก็อดชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเสียไม่ได้ ขอเป็นหนึ่งกำลังใจที่มอบให้ แม้ใครจะเห็น หรือนำไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นอย่างไรก็ตาม ขอให้ตระหนักในหน้าที่อันมีเกียรติของตนเป็นพอ

 

ขอเป็นกำลังใจให้กับตำรวจผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทุกนาย เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ของพวกท่านมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมตั้งแต่ที่ได้ชื่อว่าเป็นตำรวจ อยู่ที่ว่าตัวท่านเองจะรักษามันไว้ได้มากน้อยเพียงใด ไม่มีใครหน้าไหนทำลายเกียรติของพวกท่านได้นอกจากตัวของท่านเอง

 

คนจร