วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 07:27 น.

อาชญากรรม » คอลัมน์

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

รอง ป. : วันจันทร์ ที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 08.03 น.

ปีสุดท้ายของ "บิ๊กแป๊ะ" ยึดนโยบายเดิม !!!

♦♦ รายงานตัววันนี้..."สีกากี"เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ "บิ๊กแป๊ะ"พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา แม่ทัพใหญ่กรมปทุมวัน ประชุมสัมนามอบนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มีข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบ.ตร.-ผบก. ทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 420 นาย เข้ารับฟังนโยบายเพื่อให้เกิดความตระหนัก และนำเอานโยบายไปถ่ายทอดให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและปฏิบัติ ปีที่ 5 บนเก้าอี้ ผบ.ตร. "บิ๊กแป๊ะ" ยึดนโยบายเดิม 6 ข้อ เหมือนเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา คือ 1.การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม 3.การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม 4.การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ 5.การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กร และ 6.การเสริมสร้างความสามัคคีและการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

 

♦♦ ส่วนในปีที่ 5 ปีสุดท้าย "ผบ.แป๊ะ" รับลูก "รัฐบาลลุงตู่" เคาะนโยบายเฉพาะ 2 เรื่องใหญ่ คือ เรื่อง "เฟคนิวส์" การบิดเบือนข่าวสารที่รวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคข่าวสารหลงเชื่อ บางครั้งส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นความจริง โดยเตรียมตั้ง "ศูนย์เฉพาะกิจเพื่อปราบปรามทุกข่าวที่เป็นข่าวบิดเบือน" อีกเรื่องนโยบาย "ภัยพิบัติ" ที่ให้ รองผบ.ตร.- ผบช. รวมถึงทุกหน่วยที่รับผิดชอบแต่ละภาค ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ดินถล่ม น้ำขัง เน้นย้ำผู้ที่รับผิดชอบแต่ละจังหวัดที่มีภัยพิบัติให้ความร่วมมือ พยายามช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีที่พักพิง โดยให้ใช้โรงพักเป็นสถานที่พักพิงได้ "ผมกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดูแลทุกข์สุขของประชาชน อยากให้ดูแลเรื่องภัยพิบัติ หากเกิดขึ้นให้ออกไปช่วยเหลือทันที"

 

♦♦ นอกจากมอบนโยบายในปีที่ 5 แล้ว "ผบ.แป๊ะ" ยังเซ็นต์แบ่งงานให้ รองผบ.ตร.และผู้ช่วย ผบ.ตร. หลักๆแบ่ง 6 สายงาน พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผบ.ตร. นรต.38  คุมงานฝ่ายงานบริหาร(บร.) พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผบ.ตร. นรต.36 คุมงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม(ปป.) พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผบ.ตร. นรต.36 คุมงานสืบสวนสอบสวน(สส.) พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร. นรต.37 คุมงานงานกฎหมายและคดี(กม.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผบตร. นรต.36 คุมงานความมั่นคงและกิจการพิเศษ(มค.) พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร จเรตำรวจแห่งชาติ นรต.37 คุมงานจเรตำรวจ ๐

 

♦♦ ส่วน 12 ศูนย์ปฎิบัติการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ มอบให้ พล.ต.อ.วิระชัย เป็น ผอ.ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา(ปลป.) พล.ต.อ.สุชาติ เป็น ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ศอ.ปส.ตร.) พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เป็น ผอ.ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง(ปนม.) และ ผอ.ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพล และมือปืนรับจ้าง(ปอร.) พล.ต.อ.มนู เป็น ผอ.ศูนย์ปราบปรามสินค้าทางน้ำ(ปสน.) พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ เป็น ผอ.ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์(พดส.) พล.ต.อ.นเรศ นันทโชติ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็น ผอ.ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์(ปจร.) พล.ต.อ.พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็น ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปก.ตร.) และผอ.ศูนย์ปฎิบัติการคนร้ายข้ามชาติ(ปชก.) พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็น ผอ.ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ปทส.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ เป็น ผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ปอส.) และงานนโยบายสำคัญเร่งด่วน(นรต.) ๐

 

♦♦ ปิดท้ายข่าวแสงสว่างปลายอุโมงค์ของ "พนักงานสอบสวน" ที่โดนเตะ โดนถีบมาทำงาน"สอบสวน" แบบไม่เต็มใจ แบบผิดฝาผิดตัว "ผบ.แป๊ะ" ส่งหนังสือไปถึง ผบช.ทั่วประเทศ ให้สำรวจรายชื่อข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรสายงานสอบสวนในสังกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งมาจากสายงานอื่น รวมทั้งสอบถามข้าราชการตำรวจดังกล่าว ว่ามีผู้ใดสมัครใจขอรับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งนอกสายงาน โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อพร้อมบันทึกสมัครใจขอรับการแต่งตั้ง มายังตร. (ผ่าน สกพ.) ภายในวันที่ 10 ต.ค.2562สวัสดี

                                                                 รอง ป.