วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 04:50 น.

อาชญากรรม » คอลัมน์

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

รอง ป. : วันจันทร์ ที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 15.38 น.

ใครยังไม่ขยับเข้าลู่ "วิ่ง" มีหวังตกขบวน

♦♦ รายงานตัววันนี้... ดีดเด้งดึ๋งรับคำสั่ง "ผบ.ปั๊ด"พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข แม่ทัพใหญ่สีกากี ที่ให้แต่ละหน่วยทำบัญชีแต่งตั้งตำรวจระดับสารวัตร(สว.) ถึง รองผู้บังคับการ(รองผบก.) วาระประจำปี 2563 กันอย่างคึกคัก!! เหล่า"สีกากี"ต่างขยับเข้าลู่เข้าเลน "วิ่งเต้น"กันทันที เพราะตามไทม์ไลน์การแต่งตั้งงวดเข้ามาทุกขณะ หลังจากเช็คชื่อบัญชีผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งสูงขึ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา ก็มีเวลาให้แต่ละกองบัญชาการต้องจัดทำบัญชีรายชื่อแต่งตั้งระดับ ผกก.-รองผบก. ส่งให้ตร.พิจารณาตามกฎ ตามกติกา ที่ในระดับ "พ.ต.อ." นี้ยังเป็นอำนาจของ ผบ.ตร. ทำบัญชีแต่งตั้งภายในวันที่ 13 พ.ย. จากนั้นในวันที่ 25 พ.ย.ถึงเป็นคิวของระดับ สว.-รองผกก. ที่เป็นอำนาจของ "ผบช." เป็นผู้จัดทำบัญชีแต่งตั้ง ก่อนที่เสนอรายชื่อทั้งหมดให้ฝ่ายกำลังพล ตร. ตรวจสอบความถูกต้องภายในวันที่ 27 พ.ย. และออกคำสั่งได้ภายในวันที่ 30 พ.ย. โดยทุกตำแหน่ง ทุกคำสั่งมีผลพร้องกันวันที่ 16 ธ.ค.นี้
 
♦♦ ปีนี้ "กฎเหล็ก" การแต่งตั้ง "นายพัน" ยังคงยึดตามสูตรเดิม ตำรวจที่อยู่ในกลุ่มอาวุโสร้อยละ 33 ให้เสนอหรือดำเนินการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นทุกราย เว้นแต่รายใดถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง หรือถูกดำเนินคดีอาญา ส่วนตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจระดับ ผกก. เมื่อดำรงตำแหน่งที่เดียวติดต่อกันครบ 4 ปี ให้เสนอแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นทุกราย สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระประจำปี 2562 ให้ดำเนินการได้เฉพาะเท่าที่จำเป็น หากหน่วยจะเสนอแต่งตั้งให้ระบุเหตุผลความจำเป็นโดยละเอียด เช่นเดียวกับตำรวจที่มีการฝ่าฝืนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข ตลอดจนความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ามนุษย์ ให้พิจารณาเสนอแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งอื่นนอกพื้นที่ทุกราย ...อย่างไรก็ดี กฎเหล็กปีนี้จะแข็งแกร่งขนาดไหน หรือทำเอาไว้ป้องกันพวกไร้เส้นไร้สายเหมือนที่หลายคนแอบบเมาธ์ คงต้องรอดูผลงาน "ผบ.ปั๊ด" ที่คุมการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจแบบเต็มตัวเป็นครั้งแรก
 
♦♦ เช็คเก้าอี้ เช็คตำแหน่งว่างใน บช.ใหญ่ๆ รอบนี้ต้องบอกสีกากีไร้เส้น ไร้สาย "เหนื่อย" แน่ๆ เพราะแต่ละ บช.มี "จำกัด" เมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการ โดยระดับ สว.ว่าง 545 ตำแหน่ง รองผกก.ว่าง 580 ตำแหน่ง ผกก.ว่าง 292 ตำแหน่ง และรองผบก.ว่าง 305 ตำแหน่ง ไม่รวมกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) หรือ บช.ไซเบอร์ น้องใหม่ป้ายแดง ที่ระดับ สว.ว่าง 241 ตำแหน่ง รองผกก.ว่าง 187 ตำแหน่ง ผกก.ว่าง 48 ตำแหน่ง และรองผบก.ว่าง 21 ตำแหน่ง แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วน บช.ไซเบอร์ ที่มี "บิ๊กแจง"พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง นั่งคุมบังเหียน "ผบช.สอท."คนแรก แต่เหมือนหลายตำแหน่ง หลายเก้าอี้ถูกตีตราจอง เพราะ "บิ๊กปั๊ด"เซ็นคำสั่งให้ 9 นายตำรวจระดับ รองผบก. ไปรักษาการตำแหน่งในสังกัด บช.สอท. และ"บิ๊กเบิ้ม"พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผบ.ตร. เซ็นคำสั่งให้ 126 นายตำรวจระดับ ผกก.ลงมาถึงชั้นประทวนไปรักษาการตำแหน่งในสังกัด บช.สอท. ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.ที่ผ่านมา ถึงวันที่ 30 ก.ย.64
 
♦♦ สำหรับผู้ที่มีรายชื่อไปรักษาการ บช.ไซเบอร์ อาทิ พ.ต.อ.ศิลา กาญจน์รักษ์ ประจำ(สบ5) สลก.ตร. ไป รรท.รองผบก.อก.บช.สอท., พ.ต.อ.ไพโรจน์ หมื่นกล้าหาญ รองผบก.ส.1 ไป รรท. รองผบก.สอท.1, พ.ต.อ.โอฬาร เอื่ยมประภาส รองผบก.กต.1 ไป รรท.รองผบก.สอท.2, พ.ต.อ.ณัฐกาญจน์ จีนะวัฒน์ รองผบก.สกส.บช.ปส. ไป รรท.รองผบก.สอท.3, พ.ต.อ.ศุภกร ผิวอ่อน รองผบก.อต. ไป รรท.รองผบก.สอท.3, พ.ต.อ.มงคล เกตุพันธ์ รองผบก.อก.จต. ไป รรท.รองผบก.สอท.3, พ.ต.อ.ทิฆัมพร ศรีสังข์ รองผบก.งป. ไป รรท.รองผบก.สอท.4, พ.ต.อ.ศรายุทธ จุณณวัตต์ รองผบก.อก.บช.น. ไป รรท.รอง ผบก.สอท.5 และพ.ต.อ.ณรงค์เดช กลมบุตร รองผบก.อก.จต. ไป รรท.รองผบก.ตอท. ๐
 
♦♦ ระดับ ผกก. มี พ.ต.อ.หญิงนันฐ์ชนก พรหมภานุเสถียร ผกก.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.รพ.ตร. ไป รรท.ผกก.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.บช.สอท., พ.ต.อ.พงศ์นรินทร์ เหล่าเขตกิจ ผกก.ฝ่ายกีฬา สก. ไป รรท.ผกก.วิเคราะห์ข่าวเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1, พ.ต.อ.ทวีวัฒน์ สินทวี ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครนายก ไป ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สอท.1, พ.ต.อ.เถกิงวุฒิ กิตติศุภคุณ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อ่างทอง ไป รรท.ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สอท.2, พ.ต.อ.จิรัฎฐ์ จึงภัทรนิษฐ์ ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.4 ไป รรท.ผกก.วิเคราะห์ข่าวเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.2, พ.ต.อ.สุกรี สินเย็น ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.8 ไป รรท ผกก.วิเคราะห์ข่าวเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.4, พ.ต.อ.กิตติวัตน์ กฤษณะทรัพย์ ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.1 ไป รรท.ผกก.กลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บก.ตอท. และพ.ต.อ.สาโรช พลพินิจ ผกก.ฝอ.ตส.2 ไป รรท.ผกก.ฝอ.บก.ตอท. เป็นต้น ๐
 
♦♦ ไหนๆ ก็ร่ายยาวความเคลื่อนไหวแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ จะวกไปเรื่องดรามา"ฟิตเนส"แถวแจ้งวัฒนะก็ดูใช่ที่ เลยขอปิดท้ายอัพเดทการแต่งตั้งดีกว่า หลังเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา สำนักงานกำลังพล นัดแต่ละ บช.ประชุมให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาและมอบนโยบายเกี่ยวกับการแต่งตั้งระดับ สว.-รองผบก.ไปเรียบร้อยแล้ว เป็นสัญญาณชัดเจน "ตั๋วลง" เริ่มประกอบร่างกันได้ ฮ่า ฮ่า ๐ สวัสดี
 
                                                                                         รอง ป.