วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:28 น.

การเมือง » คอลัมน์

เลขที่ 1 ซอยปลื้มมณี

บ้านเมืองออนไลน์ : วันอังคาร ที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 21.25 น.

ปรากฏการณ์ "ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน"

 

 

"เลขที่ 1 ซอยปลื้มมณี" ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2561.."อัศวชิงชัย" เข้าเวรรายงาน...

 

♦♦♦ สนามรบสร้างผู้กล้า...สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ...นาทีนี้..คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า "สถานการณ์" "ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน" ได้สร้างให้ "ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร" ผู้ว่าฯเชียงราย กลายเป็น "วีรบุรุษ" ของคนไทย และดังระดับโลกไปแล้ว ในฐานะ "ผู้บัญชาการเหตุการณ์"...หรือ "แม่ทัพ"..ซึ่งผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนไทยทั้งประเทศ..!!!

 

 

♦♦♦ "สถานการณ์" ไฟต์บังคับนี้ ดูเหมือน "ฟ้า" จงใจประทานส่งให้ "ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร" มาเป็น "แม่ทัพ" ในการบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์ช่วย "ทีมหมูป่า 13 ชีวิตอะคาเดมี่" เพราะแม้ ครม.จะมีมติไปตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 เห็นชอบให้ "ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร" พ้นจากเก้าอี้ "ผู้ว่าฯเชียงราย" ไปดำรงตำแหน่ง "ผู้ว่าฯพะเยา" ผ่านมาร่วม 2 เดือนแล้ว แต่ผลทางกฎหมาย ต้องรอให้ได้รับการโปรดเกล้าฯก่อน...โบราณท่านว่าไว้...คนกำหนด..หรือจะสู้..ฟ้าลิขิต...!!!

 

♦♦♦ อาจจะดูเหมือนมโน..หรือเพ้อเจ้อไปบ้าง..เมื่อมองว่า "ฟ้า" ได้ประทาน "ผู้ว่าฯณรงค์" มาเป็น "แม่ทัพ" ครั้งนี้..แต่ความจริง..ไม่อาจปฏิเสธได้เช่นกัน..เมื่อเปิดประวัติ "ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์"..ท่านนี้..ครบเครื่อง..ทั้งคุณวุฒิ..วัยวฒิ..และประสบการณ์..มีดีกรีระดับปริญญาตรี..วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จาก ม.เกษตรฯ..นิติศาสตร์บัณฑิตและประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินฯจาก ม.สุโขทัยฯ...เทคโนโลยีบัณฑิตจาก ม.สุโขทัยฯ..รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตจาก ม.สุโขทัยฯ...และดีกรีปริญญาโท Master of Science (Geodetic Science and Surveying) , The Ohio State University...!!!

 

 

♦♦♦ เช่นเดียวกับเส้นทางการรับราชการ ที่กระทรวงมหาดไทย ก็ผ่านการฝึกอบรมระดับ นักบริหารงานที่ดินระดับสูง , ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ , ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ,ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ และผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย , ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมสำรวจ คณะทำงานด้านระบบดาวเทียมเพื่อการนำทาง GISTDA.."อัศวชิงชัย" พลิกดูประวัติ..ทั้งการศึกษา..ทั้งการทำงาน..."ฟ้า" ได้ประทาน "แม่ทัพเหตุการณ์"...ได้ครบเครื่อง...ถูกคน-ถูกงาน-ถูกสถานการณ์..จริงๆครับท่าน..!!!

 

 

♦♦♦ ก็ต้องยอมรับ "วีรบุรุษ" จาก "สถานการณ์ครั้งนี้" ได้สะท้อนให้เห็นว่า "ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์" มีคุณสมบัติของ CEO ครบถ้วนตาม "หลักการ"..ไม่ว่า..ความสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างดีเยี่ยงนักการทูต ,ความสามารถการวางแผนและการระดมทรัพยากรต่างๆเพื่อให้สามารถบริหารงานได้ตามคำสั่ง ,ความสามารถในการมอบอำนาจการปฏิบัติงานให้กับลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ,ความสามารถในการควบคุมและประเมินผลงานทุกขั้นตอน ,ความสามารถในการเผชิญปัญหาและกล้าตัดสินใจด้วยข้อมูล ,ความคิดริเริ่มในการที่จะให้งานสัมฤทธิ์ผลมิใช่นั่งรอแต่โอกาส ,ปฏิบัติงานด้วยจิตใจที่มั่นคงเมื่อเผชิญกับปัญหาหรือความกดดันจากภายนอก ,ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และหัวใจสำคัญ..ปฏิบัติงานด้วยความมั่นคงแน่วแน่ต่อแผนที่ได้วางไว้ด้วยความรอบคอบ ไม่โลเล จนกว่าแผนจะบรรลุตามเป้าหมาย...!!!

 

 

♦♦♦ บรรทัดสุดท้าย "อัศวชิงชัย" ขอกราบหัวใจ..ทุกภาคส่วน ไม่ว่า หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน หน่วยซีล (พระเอก) หน่วยบรรเทาสาธารณภัย จิตอาสา บุคคล นานาชาติ และอื่นฯมากเกินกล่าวได้ครบถ้วน..ที่ทุกภาคส่วนได้..ร่วมแรง..ร่วมใจ..ร่วมมือ..ร้อยใจเป็นหนึ่ง ต่างปฏิบัติงานในหน้าที่ของตัวเองอย่างรับผิดชอบ ด้วยความตั้งใจ ด้วยความอดทน จนในที่สุดงานบรรลุสู่เป้าหมาย..ไม่ใช่มีเพียงแค่ "คนไทย" เท่านั้นที่ต่างชื่นชม แต่ "คนทั้งโลก" ก็ชื่นชมด้วยความยินดี..งานบรรลุต่อเป้าหมาย...ค้นพบเจอ..ทีม 13 หมูป่าอะคาเดมี่..ณ เวลานี้ เหลือเพียงแค่นำออกจากถ้ำ..พากลับบ้าน..งานก็จะสำเร็จบรรลุเป้าหมาย 100 % อย่างที่ "คนทั้งโลก" เฝ้ารอ...."อัศวชิงชัย" ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจครับ..!!!