วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 01:19 น.

กิจกรรม

หนองคาย จัดงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561, 10.30 น.

 

หนองคาย จัดงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
                       


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี จัดงาน “เที่ยวสนุก สุขใจ ไปตะวันออก” กิจกรรมส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี ปี 2561

 


                       

เมื่อช่วงค่ำวันนี้ (11 กันยายน 2561) ที่ศูนย์การค้าอัศวรรณ ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายถาวร วัฒนกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เที่ยวสนุก สุขใจ ไปตะวันออก” กิจกรรมส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี ปี 2561

 

 

 


                       

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาคครั้งนี้ เป็นการเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งภาคตะวันออกสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 ในการดำเนินงานตามโครงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ภายในงานได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2561.