วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:29 น.

กิจกรรม

อธิบดีกรมชลประทาน เปิดนิทรรศการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 23.26 น.


อธิบดีกรมชลประทาน เปิดนิทรรศการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 “RID CREATIVITY & INNOVATION 2019” ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการชลประทาน 2562

 


กรมชลประทาน : เมื่อวันที่  12 มิ.ย.2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “RID CREATIVITY & INNOVATION 2019” ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการชลประทาน 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร  โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน นายชยันต์ เมืองสง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) นายถิระศักดิ์ ทองศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ)  นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่  ตลอดจนคณะผู้บริหารกรมชลประทาน  ผู้อำนวยการสำนัก/กอง  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมชลประทาน  ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) การประปานครหลวง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 

 

หน้าแรก » กิจกรรม