วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564 23:32 น.

กทม-สาธารณสุข

คนพิการขอนแก่นเฮ!อบจ.ร่วมลงขันสปสช.ตั้งกองทุนฟื้นฟู

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 09.57 น.

คนพิการขอนแก่นเฮ!อบจ.ร่วมลงขันสปสช.ตั้งกองทุนฟื้นฟู 

 

วันที่ 27 มิถุนายน  2561  ณ ห้องประชุมโรงแรมอวานี  อ.เมือง จ. ขอนแก่นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ ปี 2561 ประเด็นกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และ ประเด็นการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (กลุ่มผู้ให้บริการ) โดยมี  นายสมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรคนพิการเข้าร่วมให้ความคิดเห็นประมาณ 100 คน  

 


 


นายสมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์มีความสำคัญและจำเป็นต้องทำ ตนมีความยินดีที่ อบจ.ขอนแก่น ตกลงจะร่วมจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น เมื่อมีกองทุนดังกล่าว จะทำให้จังหวัดขอนแก่นก้าวไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ (smart city) มากขึ้น  จากเดิมที่ในพื้นที่ 4 จังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” นั้น 3 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับ สปสช. จัดตั้งกองทุนขึ้นแล้ว แต่ ขอนแก่น ยังไม่ได้จัดตั้ง ต้องขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ขอนแก่น ที่ให้งบประมาณเริ่มต้นมาก่อน 2 ล้านบาท เมื่อรวมกับงบประมาณจาก สปสช. 2 ล้านบาท เป็นกองทุนที่จะมีเงินอย่างน้อย 4 ล้านบาท  
 


นายสมศักดิ์กล่าวว่า ถึงแม้ว่าจะมีเงินจากกองทุนฟื้นฟูฯ มาช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่แล้ว แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูแลป้องกันตนเอง โดยเฉพาะกรณีโรคไตวายนั้น สามารถเป็นกันได้ทุกคน หากไม่ได้ระวังปัจจัยเสี่ยง ตนทราบมาว่าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีผู้ป่วยโรคไตมากขึ้นจากการกินยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาผ่านวิทยุ ประเภทกินแล้วหายเมื่อย แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารสเตียรอยด์ที่ทำลายไต เมื่อกืนมากขึ้นจะกลายเป็นโรคไตวาย ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตตลอดชีวิต  
 


อย่างไรก็ตามเมื่อป่วยแล้วมารักษาจะใช้งบประมาณมากกว่าการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคถึง 5  เท่า หากป้องกันโรคได้ดีรัฐก็จะสามารถนำงบประมาณที่ใช้ในการรักษาไปพัฒนาด้านอื่นได้อีกมาก  ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ตนหวังว่ากองทุนฟื้นฟูฯ ที่จะจั้ตั้งขึ้นมานี้ จะช่วยดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ในส่วนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ไม่ได้มีบทบาทด้านนั้นๆ เพื่อเติมเต็มการดูแลคนพิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ 
 


นายแพทย์ปรีดา  แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น กล่าวว่า กองทุนนี้จะครอบคลุมการให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยเน้นบริการเชิงรุกในชุมชน ดำเนินงานร่วมกับหรือผสมผสานกับงบกองทุนพัฒนาระบบปฐมภูมิ และกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนสุขภาพตำบล/เทศบาล) และยังรวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการ ทั้งด้านการตรวจประเมินจดทะเบียนคนพิการ ข้อมูลการบริการฟื้นฟู ข้อมูลการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ และ อื่นๆ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในภาพรวม ทั้งในหน่วยบริการ และในพื้นที่ โดยในปี 2561 พื้นที่ 4 จังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์  มีจังหวัดที่ร่วมจัดตั้งกองทุนนี้ 3 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เมื่อ อบจ.ขอนแก่น เข้าร่วมจัดตั้งกองทุนจึงทำให้ทั้ง 4 จังหวัดมีกองทุนครบถ้วน

 

หลังจากนั้น ผู้นำรัฐบาลกลับจากต่างประเทศก็ออกมาด่าอดีตนายกฯ เพื่อกลบข่าวการถูกนิตยสารไทม์วิจารณ์อย่างหนัก รับลูกกับ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่ออกมาตำหนิอดีตนายกฯว่า เป็นสาเหตุปัญหาของประเทศ ทั้งๆที่ประชาชนไม่ได้ลืมว่าใครบอยคอตการเลือกตั้ง 2 หน และทำให้เกิดการปฏิวัติทั้ง 2 หน รัฐบาลไหนมีคนตาย 99 คน และจำได้ว่าใครบ้างที่ห้อยนกหวีตออกมาประท้วงพร้อม กปปส. ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ประเทศอย่างมหาศาลและทำให้ประชาชนลำบากกันอยู่ถึงปัจจุบัน ดังนั้นอยากให้ประชาชนใช้วิจารณญาณอย่าได้หลงกลขบวนการจ้องทำลายพรรคพท. และอยากให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าหากพรรคพท.ได้บริหารประเทศ ประชาชนจะมีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเหมือนผลงานของพรรคในอดีตที่ประชาชนสามารถจับต้องได้