วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 17:15 น.

กทม-สาธารณสุข

ขอบคุณ

วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 17.27 น.
ขอบคุณ 
 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหนังสือขอบคุณหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานครในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ประกอบด้วย คุณกฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งได้สนับสนุนการประดับตกแต่งดอกไม้สดบริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตพระนคร และ คุณณภาภรณ์ โพธิรัตนังกูล กรรมการผู้จัดการบริษัทสมบัติเลิศ จำกัด ซึ่งได้สนับสนุนการตกแต่งดอกไม้สดบริเวณรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เขตพระนคร

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข