วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 18:41 น.

» Top 5 ข่าว

  • ผุดนวัตกรรม “ธุรกิจสู้ฝุ่น-บ้านสู้ฝุ่น” เป็นต้นแบบแก้ฝุ่นควันทั่วประเทศ

    เดินหน้าขับเคลื่อน “ห้องเรียนสู้ฝุ่น” สสส.-สภาลมหายใจเชียงใหม่-ภาคีสู้ฝุ่น ผุดนวัตกรรม “ธุรกิจสู้ฝุ่น” 30 แห่ง “บ้านสู้ฝุ่น” 100 ครัวเรือน ครอบคลุม 19 ชุมชนภาคเหนือตอนบน ดันเป็นต้นแบบแก้ปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่เขตเมืองทั่วประเทศ พร้อมลุยขยายผล “ห้องเรียนสู้ฝุ่น” สู่ประเทศเพื่อนบ้าน บุกเสริมทักษะเด็ก สปป.ลาว รู้ภัยอันตราย PM 2.5 ภายในปี 2566

    21 พ.ค. 2565

หน้าแรก » » Top 5 ข่าว