วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 18:37 น.

กทม-สาธารณสุข

ผู้ว่าฯกทม.รับมอบแอลกอฮอล์จากเอกชนที่สนับสนุน

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563, 14.51 น.
ผู้ว่าฯกทม.รับมอบแอลกอฮอล์จากเอกชนที่สนับสนุน 
 
 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบแอลกอฮอล์จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 20,000 ลิตร และบริษัท สยามกัลฟ์ ปิโตรเคมีคัล จำกัด จำนวน 5,000 ลิตร   เพื่อผลิตเป็นแอลกออล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรคแจกจ่ายให้ประชาชน แก้ปัญหาขาดแคลนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยมี   คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นายกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นายภูวศิษฐ์ ไชยอรุณโรจน์ รองประธาน บริษัท สยามกัลฟ์ปิโตร เคมีคัล จำกัด ร่วมรับมอบ ณ อาคารนวมินทร์ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เขตดุสิต

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข