วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 11:49 น.

กทม-สาธารณสุข

กทม.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพเขตคลองสาน

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 20.38 น.

กทม.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพเขตคลองสาน 

 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เขตคลองสาน จำนวน 100 ครัวเรือน โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เขตคลองสาน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ กลุ่มบ้านข้างไอคอนสยาม(ซอยเจริญนคร 3) เขตคลองสาน

 


สำหรับถุงยังชีพกรุงเทพมหานคร ภายในบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา ซอสปรุงรส น้ำตาลทราย สบู่ ผงซักฟอก และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและประชาชนกว่า 100 หน่วยงาน โดยกรุงเทพมหานครไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมอบหมายให้สำนักงานเขตสำรวจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ทั้ง 50 เขต โดยเฉพาะในชุมชนที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึง ซึ่งกรุงเทพมหานครเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 63 จนถึงปัจจุบันได้แจกถุงยังชีพไปแล้วกว่า 100,000 ครัวเรือน โดยการแจกจ่ายถุงยังชีพทุกครั้ง กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่มารับถุงยังชีพและเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดโดยเฉพาะการรักษาระยะห่างส่วนบุคคล หมั่นล้างมือบ่อย ๆ หลังทำกิจกรรมต่าง ๆ กินร้อน ช้อนส่วนตัว และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งพร้อมกันนี้กรุงเทพมหานครได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าและแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกด้วย