วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 11:33 น.

กทม-สาธารณสุข

ศูนย์ BLUE HOUSE ลงพื้นที่จตุจักร จัดเวิร์คช็อป รับฟังปัญหาในพื้นที่

วันศุกร์ ที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 20.08 น.
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือศูนย์ BLUE House พรรคประชาธิปัตย์ ได้ลงพื้นที่ชุมชนวังหิน เขตจตุจักร กทม. เพื่อจัดการเสวนาเวิร์คช็อปถึงปัญหาประชาชนแบบโต๊ะกลม โดยเป็นการให้ประชาชนสามารถบอกเล่าปัญหา พร้อมกับการหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ต่อไป โดยมี นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการศูนย์ BLUE HOUSE นายวิเชียร สุขพันธุ์ รองผู้อำนวยการ BLUE HOUSE นายสมมาตร วิสุทธิวงษ์ ที่ปรึกษาศูนย์ ฯ นายรุจ นานา ตัวแทนกลุ่มยุวประชาธิปัตย์ นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์ อดีต ส.ก.เขตจตุจักร และชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว 
โดยนายเมฆินทร์ กล่าวว่า การลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาประชาชนของทางศูนย์ฯ นั้น เป็นเรื่องสำคัญที่จะเสริมให้การทำงานของพรรคฯ ในการแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากได้พบกับประชาชน ที่พบเจอและเผชิญปัญหานั้นๆ มาโดยตลอด ซึ่งพวกเขาต้องการให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไป หรือทำให้รบกวนการดำเนินชีวิตอย่างน้อยที่สุด โดยจำเป็นจะต้องพึ่งพาและร่วมกันแก้ปัญหาโดยกลไกของพรรค ฯ ดังนั้น การเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตจตุจักรมาบอกเล่าปัญหา จึงเป็นการจัดกิจกรรมของศูนย์ในเชิงรุก เพื่อจะได้นำปัญหาเหล่านั้น มาประมวลและดำเนินการแก้ไขให้ปัญหานั้นๆ ลุล่วงอย่างดีที่สุดต่อไป 
 
 
"ปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่และพูดคุยกับประชาชน ในครั้งนี้ก็คือ ผลที่เกิดจากโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งเป็นโครงการที่แก้ปัญหาชาวบ้านรุกล้ำคลองลาดพร้าว โดยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (พม.) มาช่วยย้ายออกและได้ออกเงินสร้างบ้านให้ชาวบ้านก่อนหลังละ 4แสนบาท ทั้งนี้ ชาวบ้านต้องทำสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์โดยตั้งสหกรณ์ขึ้นมาและผ่อนจ่ายในนามสหกรณ์ ผ่อนเดือนละ 2,500กว่าบาท แต่ ปัญหาก็คือ มีทั้งกลุ่มชาวบ้านยอมรื้อและย้ายออก ยอมเข้าร่วมโครงการกับกลุ่มชาวบ้านที่ไม่ยอมเข้าร่วมโครงการ ซึ่งผมจะได้เรื่องนี้ไปหารือกับทางนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการฯ รวมทั้ง ทีมงานของท่าน ในการลงมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป"นายเมฆินทร์กล่าว 
 
 
ด้าน นาง ณัฐรัฐอร ภัทรพงศ์ภัสสร หรือป้าทุม ตัวแทนชาวบ้าน ระบุว่า ต้องขอบคุณที่ทางศูนย์ BLUE HOUSE ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวบ้านด้วยตนเอง ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นทางคนในพื้นที่ก็ได้มีการพูดจากันเป็นระยะๆ อย่างไรก็ดี ตนเห็นว่า ขณะนี้แมวจรจัดไม่มีเจ้าของ ได้มีจำนวนมากขึ้นในชุมชน ซึ่งนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้าน เนื่องจาก แมวเหล่านี้ได้มีการกัดและข่วนจนข้าวของเสียหาย และขับถ่ายเรี่ยราดแล้ว ยังสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านหากมีการกัดหรือข่วนเด็ก เพราะจะให้เด็กได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ ดังนั้น ตนจึงขอเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางศูนย์ BLUE HOUSE ให้ลงมาจัดการแก้ไขปัญหาเช่น การทำหมัน การฉีดวัคซีน โดยเร่งด่วนด้วย 
 

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข