วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 06:10 น.

กทม-สาธารณสุข

15 องค์กรลูกจ้างเข้าพบ‘จับกัง1’หารือแนวทางแก้ปัญหาสถานการณ์แรงงานในปัจจุบัน

วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 18.06 น.
15 องค์กรลูกจ้างเข้าพบ‘จับกัง1’หารือแนวทางแก้ปัญหาสถานการณ์แรงงานในปัจจุบัน
 
ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง 15 แห่ง และสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขผลกระทบจากโควิด – 19 และผลกระทบจากการเลิกจ้างลูกจ้าง รวมถึงการลดขนาดองค์กรในสถานประกอบกิจการ
 
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือสถานการณ์ด้านแรงงาน ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย สำหรับการประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการรับฟังสภาพปัญหา ข้อเสนอ แนวคิด ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาสถานการณ์ด้านแรงงานในปัจจุบัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานและผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง 15 แห่ง และสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย องค์กรละ 3 คน รวม 48 คน โดยผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง และผู้แทนสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยได้เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 และผลกระทบจากการเลิกจ้างลูกจ้าง รวมถึงการลดขนาดองค์กรในสถานประกอบกิจการ
 
นายสุชาติ กล่าวว่า การที่ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างและสหพันธ์แรงงานรัรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยมาขอเข้าพบในเมื่อวันนี้ เนื่องจากพวกเขาได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด - 19 จนทำให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานต้องตกงานจากการเลิกจ้างลูกจ้างและการปรับลดขนาดขององค์กรลง ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ เป็นหัวหน้าผู้ใช้แรงงาน จะต้องลงมารับฟังสภาพปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของทุกฝ่าย สิ่งที่ผมกำลังทำวันนี้ คือ จัดตั้งศูนย์อำนวยการแรงงานแห่งชาติ ให้เป็นศูนย์ขับเคลื่อนด้านแรงงานทุกมิติ รวมถึงเดินสายของานจากผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานได้มีงานทำ ได้กลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานโดยเร็ว ซึ่งในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านได้ให้ความห่วงใยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลง โดยนำนโยบาย “รวมไทยสร้างชาติ” เข้ามาดำเนินการ เพื่อมีเป้าหมายที่จะผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันวางแผนเพื่อกำหนดอนาคตประเทศไทยไปด้วยกัน