วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 00:02 น.

กทม-สาธารณสุข

จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดคลองสวยน้ำใส 1 เขต 1 คลอง

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563, 14.37 น.

จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดคลองสวยน้ำใส 1 เขต 1 คลอง 

 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

 

 

โดยวันนี้ (15 ก.ย.63) เวลา 08.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามโครงการคลองสวย น้ำใส 1 เขต 1 คลอง เขตสายไหม บริเวณซอยจตุรโชติ 21 เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบำรุงรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลอง สร้างจิตสำนึกในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ โดยมี นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเขตสายไหม กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยเฉพาะกิจราชวัลลภ 904 สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว สำนักการระบายน้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย การกำจัดวัชพืช จัดเก็บขยะในคลอง เทน้ำจุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำในคลอง และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์คลองจระเข้โพรง ความยาว 2,300 ม. ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

 

ต่อมาในเวลา 10.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามโครงการคลองสวย น้ำใส 1 เขต 1 คลอง เขตหลักสี่ บริเวณสถานีสูบน้ำคลองลาดโตนด ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 10 เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบำรุงรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลอง สร้างจิตสำนึกในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเขตหลักสี่ สำนักการระบายน้ำ กองบัญชาการกองทัพไทย สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย การเติมสารปรับสภาพน้ำ การปลูกพืชน้ำที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำ การกำจัดวัชพืช จัดเก็บขยะในคลองและริมคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองลาดโตนด ให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนริมฝั่งคลองให้ดียิ่งขึ้น


จากนั้น เวลา 13.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามโครงการคลองสวยน้ำใส 1 เขต 1 คลอง ของเขตลาดพร้าว เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบำรุงรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลอง สร้างจิตสำนึกในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะบริเวณคลองขี้เสือใหญ่ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว ซึ่งมีความกว้าง 6-8 ม. ความยาวประมาณ 1,000 ม. จากถนนประดิษฐ์มนูธรรมถึงคลองโคกคราม ให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช การเปิดทางน้ำไหล จัดเก็บขยะในคลองและริมคลอง โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเขตลาดพร้าว สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย สำนักการระบายน้ำ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม