วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 11:12 น.

กทม-สาธารณสุข

วางมาตรการเข้มอย่างต่อเนื่อง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563, 15.32 น.
วางมาตรการเข้มอย่างต่อเนื่อง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 
 
 
พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 82/2563 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน กอ.รมน. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร
 
ทั้งนี้ ในที่ประชุมหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักอนามัยเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงกำชับหน่วยงานต่างๆ และสำนักงานเขตให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้บริการสถานประกอบการ สถานบริการ และสวนสาธารณะ ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างจริงจังและเคร่งครัด เน้นย้ำการใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มไทยชนะ พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในการแจ้งเบาะแสให้แก่กรุงเทพมหานคร หากพบสถานบริการ สถานประกอบการ ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน กทม. โทร. 1555 หรือ Line@ อัศวิน คลายทุกข์  โดยค้นหาด้วย ไอดี (ID) @aswinbkk ที่สำคัญขอให้ประชาชนหมั่นดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลตามมาตรฐานการใช้ชีวิตวิถีใหม่ อาทิ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานประกอบการ สถานบริการที่มีผู้ใช้บริการแออัด หลีกเลี่ยงการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก จะช่วยป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข