วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 22:14 น.

กทม-สาธารณสุข

สภาการแพทย์แผนไทยเสนอ สธ. ดึงภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยร่วมแก้โควิดระบาด

วันพุธ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564, 16.36 น.

สภาการแพทย์แผนไทย เสนอทางออกปัญหาโควิค19 ต่อคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ดึงภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาด

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564 ที่กระทรวงสาธารณะสุขสภาการแพทย์แผนไทยและคณะนำโดยพลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทยและคณะประกอบด้วยดร.พท.ป.สุวรรณ  ตั้งจิตรเจริญ  นายกสมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย ในพระสังราชูปถัมภ์พล.ต. พท. กีรเดช  ทรัพย์เขื่อนขันธ์ สภาครูแพทย์แผนไทย ชมรมพุทธโพธิ์พญาพท.ภ บัญชา  สุวรรณธาดาพท.ป.ทรงกลด  วัฒนพรชัย สมาคมการประกอบคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อ โควิด-19 

ทั้งนี้พลเรือเอกชาญชัย   เปิดเผยว่าการประชุมในครั้งนี้สภาการแพทย์แผนไทยและคณะ ได้ร่วมกันนำเสนอมาตรการในการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 โดยการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อชาติในด้านการสร้างความมั่นคงของทางยาของประเทศเองเพื่อเป้าหมายสูงสุดทางด้านสาธารณสุข เพราะหลักการแพทย์แผนไทยคือการปรับสมดุธาตุทั้ง 4 ในร่างกายให้สมดุล  กระชับภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเพื่อให้ร่างกายรักษาตัวเอง โดยใช้หลักคือ ใช้ตำรับยาแผนไทยเช่น ตรีผลา ใช้สมุนไพรเชิงเดี่ยวผสมผสานเช่น ฟ้าทลายโจร  กระชาย  ขมิ้นชัน ซึ่งมีงานวิจัยอยู่แล้วเป็นต้น ใช้การรับประทานอาหารที่มีฤทธิ์ร้อน เช่น  แกงเลียง    แกงส้ม  ต้มยำ  ควบคู่ไปกับการใช้ธรรมานามัยและการออกกำลังกายฤาษีดัดตน

นอกจากนี้ ทางสภาแพทย์แผนไทยยังเสนอแนะต่อคณะกรรมการในหลายข้อ โดย
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น การกำหนดพื้นที่ การทำแนวทางปฎิบัติการรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อยอด เช่น ตำรับยาห้าราก ยาขาว จันทลีลา ตรีผลา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกรมควบคุมโรค  หน่วยงานทางวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
2.การเปิดพื้นที่เช่น  โรงพยาบาลสนามพื้นที่ควบคุม  ให้โอกาสแพทย์แผนไทยอาสาเข้าไปช่วยเหลือ ให้คำแนะนำประชาชนเหล่านั้นเพื่อได้มีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองได้

ขณะเดียวกันยังเสนอให้ทาง กระทรวงสาธรณะสุขทำประชาสัมพันธ์ให้คนไทย ให้มีความเข้าใจว่าภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์ดั้งเดิมประจำชาติมาช้านานเพื่อสร้างความเข้าใจต่อประขาชนต่อไปด้วย