วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 23:33 น.

กทม-สาธารณสุข

ผู้ว่าฯ กทม. รับฟังปัญหาในชุมชนย่านพระนคร พร้อมสั่งการแก้ไขโดยเร่งด่วน

วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 09.17 น.
ผู้ว่าฯ กทม. รับฟังปัญหาในชุมชนย่านพระนคร พร้อมสั่งการแก้ไขโดยเร่งด่วน
 
 
 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่เขตพระนคร เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยมี นายชาตรี  วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานเขตพระนคร ประธานชุมชน ผู้แทนชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมหารือและรับฟังปัญหา ณ โรงเรียนวัดอินทรวิหาร เขตพระนคร
 
ทั้งนี้ ปัญหาที่ประชาชนที่อาศัยในชุมชนได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ชำรุดให้ใช้การได้ และติดตั้งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ การจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  การเข้มงวดมาตรการในการดูแลแรงงานต่างด้าวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และปัญหาคนเร่ร่อน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพระนคร ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานสาธารณูปโภค เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนต่อไป