วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 00:56 น.

กทม-สาธารณสุข

ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อหลักสี่ ก่อนเปิดให้บริการ

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 09.43 น.
ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อหลักสี่ ก่อนเปิดให้บริการ 
 
 
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อหลักสี่ โดยมี นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้บริหารเขตหลักสี่ โรงพยาบาลกลาง ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลและร่วมคณะ ณ โรงเรียนการไปรษณีย์ เขตหลักสี่
 
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยตกค้าง รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยแยกผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ออกมาจากบ้าน นำมาพักคอยที่ศูนย์ฯ รอการนำส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล มีเป้าหมายจัดตั้งอย่างน้อย 1 เขต 1 ศูนย์พักคอย สำหรับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อหลักสี่ ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อนุญาตให้ใช้อาคารโรงเรียนการไปรษณีย์ ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้น รองรับผู้ป่วยได้ 118 เตียง แบ่งเป็นชั้น 3 ผู้ป่วยชาย  49 เตียง ชั้น 2 ผู้ป่วยหญิง 49 เตียง ชั้น 1 สำหรับครอบครัว 6 เตียง และสำหรับเตรียมส่งต่อผู้ป่วยที่เริ่มแสดงอาการ 14 เตียง โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลจากศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง สำนักอนามัย และโรงพยาบาลกลาง ดูแลและประเมินอาการ
 
 
สำหรับความคืบหน้าขณะนี้ สำนักงานเขตหลักสี่ได้ดำเนินการทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่ โดยติดตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วย จุดวัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจน จุดบริการอาหารและน้ำดื่มสำหรับผู้ป่วย ติดตั้งเตียงกระดาษ ติดตั้งระบบไฟฟ้าและติดตั้งพัดลมเพิ่มเติม ติดตั้งระบบเสียงตามสาย กล้อง CCTV ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและอินเตอร์เน็ต ระบบบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะติดเชื้อ รวมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย คาดว่าจะเปิดบริการได้ในวันที่ 22 ก.ค.64
 
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์พักคอยฯ แล้ว จำนวน 50 แห่ง อยู่ในพื้นที่เขต 47 เขต เปิดบริการแล้ว จำนวน 21 แห่ง กำหนดสถานที่แล้ว อยู่ระหว่างการประสานงาน 1 เขต คือ เขตราษฎร์บูรณะ และอยู่ระหว่างพิจารณาสถานที่ 2 เขต ได้แก่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตหนองแขม (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค.64)