วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 20:37 น.

กทม-สาธารณสุข

ชู 3 เหตุผลปลดล็อกกัญชาออก พ.ร.บ.คุมเหมือนกระท่อม

วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565, 22.25 น.

ปธ.กก.นโยบายกัญชาการแพทย์ เผย 3 เหตุผลควร ปลดล็อกกัญชา ชี้ ออก พ.ร.บ.ควบคุมเหมือนกระท่อมได้

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ กล่าวถึงการปลดล็อกกัญชา กัญชง ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ว่า เจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ต้องการปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษอยู่แล้ว เพียงแต่จะต้องมีขั้นตอน ด้วยการประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ ตนเป็นนักวิชาการที่พิจารณาตามหลักวิชาการ ก็เห็นด้วยในแนวทางดังกล่าว ซึ่งจะต้องมีแนวทางการกำกับดูแลออกมา เช่นเดียวกับ พ.ร.บ.กระท่อม

ดร.ภก.อนันต์ชัย กล่าวว่า ด้วย 3 เหตุผล คือ 1.หลังจากการเปิดนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ได้รับการตอบรับดี เพียงแต่ยังไม่รวมการปลูกเพื่อใช้รักษาตัวเองในครัวเรือน 2.พ.ร.บ.ควบคุมกัญชาเดิมไม่ได้ส่งเสริมให้ใช้เป็นพืชเศรษฐกิจ แต่เป็นกันป้องกันและปราบปราม ทำให้เข้าถึงได้ยากมาก แม้กระทั่งการแพทย์และเศรษฐกิจ และ 3.เกิดเป็นคำถามว่า เหตุใดจึงเราไม่ปลดล็อกออกมา แล้วให้มีการควบคุมบางสารที่ถูกกำหนดภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ ที่เป็นยาเสพติด แต่เรายังมีมาตรการกฎหมายอื่นออกมาเพื่อเอื้อในการควบคุมใช้ในทางที่ผิด และการสนับสนุนการใช้ในทางที่ถูก

“ในส่วนการควบคุมการใช้กัญชา ด้วยการออก พ.ร.บ.ควบคุม เช่น ช่อดอก ซึ่งสามารถทำได้ตามประมวลยาเสพติดฯ ขณะที่ แนวทางในการปลูกจะต้องมีการกำกับดูแล เช่น การจดแจ้งการปลูก มรข้อมูลผู้ปลูก จำนวนต้นชัดเจน เพื่อให้มีการใช้กัญชาให้เกิดประโยชน์” ดร.ภก.อนันต์ชัย กล่าว

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข