วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22:44 น.

กทม-สาธารณสุข

สสส.ผนึก Eyedropper Fill เปิดพื้นที่เยาวชนไม่ติดกับดักความสุขเทียม

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567, 12.03 น.

สสส. ห่วง "เด็กและเยาวชน" ติดกับดักความสุข เปรียบเทียบภาพความสำเร็จกับคนอื่น อาจทำผิดหวัง ซึมเศร้า ไม่มั่นใจตนเอง แสวงหาความสุขเทียมจากสิ่งมอมเมา สานพลัง Eyedropper Fill จัดนิทรรศการ "เพื่อ...เธอในอนาคต" พื้นที่ออกแบบชีวิต เสริมพลังกาย พลังใจ กลับมาดูแล และรักตนเอง ผ่าน 4 โซน 6 เกมทดสอบตัวตน

นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)กล่าวว่า สสส. สนับสนุนภาคีเครือข่าย สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบ โดยร่วมกับ Eyedropper Fill กลุ่มนักออกแบบที่เคยร่วมงานจากนิทรรศการ “Homecoming พาใจกลับบ้าน” มาร่วมพัฒนานิทรรศการ “To You, 10 Years From Now : เพื่อ...เธอในอนาคต” นวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Immersive Art งานศิลปะด้วยเทคโนโลยีสื่อใหม่ มีกิจกรรมที่ช่วยให้ค้นพบตัวเอง มองภาพตัวเองในอนาคต อยากจะเห็นหรืออยากจะเป็นอย่างไร รักและสัญญากับตัวเองอยากมีจิตใจหรือร่างกายแข็งแรงขึ้นแบบไหน เช่น บางคนอยากอายุยืน สุขภาพแข็งแรง ชีวิตมีความสุขต้องทำอะไร ซึ่งกิจกรรมจะทำให้เขาได้คิดเอง เขียนเอง วาดระบายสีเอง ใช้ศิลปะมานำมากกว่าศาสตร์หรือความรู้ ได้ตระหนักถึงทางเลือกในการดูแลกายและใจ เพื่อค้นหาเป้าหมายชีวิตข้างหน้าที่ออกแบบได้

 “สสส. เห็นความสำคัญของการสร้างกระบวนการให้เด็กเข้าถึงสุขภาวะ ที่ไม่ใช่ด้วยความรู้ การสั่งสอน บรรยาย หรือการขู่ แต่ให้เขารู้สึกด้วยตัวเองว่าอนาคตจะเติบโตเป็นแบบไหน เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่พยายามสร้างความภูมิใจในตัวเอง รักตัวเองแต่มีแรงต่อต้าน ซึ่งเขาจะไม่คิด ไม่เชื่อและไม่อยากทำในสิ่งที่คนอื่นสั่ง เพราะแม้ผู้ใหญ่จะบอกด้วยความปรารถนาดี แต่ความรู้สึกของเด็ก คือ เขาถูกวินิจฉัยว่ายังไม่ดีพอถึงต้องสั่งหรือสอน ทำให้เกิดการต่อต้าน จึงต้องออกแบบกระบวนการให้เด็กได้คิด และทบทวนด้วยตนเอง" นพ.พงศ์เทพ กล่าว

นพ.พงศ์เทพ กล่าวต่อ ปัจจุบันสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงสำหรับเด็ก เยาวชน และวัยรุ่น คือ เรื่องสุขภาพจิต เนื่องจากเป็นวัยที่พยายามใฝ่หาความสุข แต่เมื่อเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้ไม่ได้รับความสุข บางส่วนอาจจะไปหาความสุขเทียมหรือความสุขสำเร็จรูป เช่น จากบุหรี่ไฟฟ้า หรือสารเสพติดต่างๆ จนถูกมอมเมา และไม่ได้รับความสุขที่แท้จริง รวมถึงโซเชียลมีเดียที่ทำให้เห็นภาพเปรียบเทียบการใช้ชีวิตกับคนอื่น รวยกว่า หรือสบายกว่า เสพติดความสมบูรณ์แบบเกิดความคาดหวัง จนติดกับดักความสุข อาจนำไปสู่ความผิดหวัง ซึมเศร้า หรือไม่มั่นใจในตนเอง สสส. มองว่าการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก และเยาวชน ต้องสร้างประสบการณ์การรับรู้ เพื่อให้เขาเข้าถึงตัวเอง และรักตัวเองมากขึ้น ส่วนสำคัญคือ ครอบครัว ครู และคนรอบข้าง จะต้องช่วยให้เขามีพัฒนาการทางจิตใจเข้มแข็ง มีวัคซีนทางใจ ที่รับมือกับสิ่งที่จะมาจู่โจมให้รู้สึกทุกข์หรือเศร้า จะช่วยให้ผ่านไปได้ และมีจิตปัญญาที่รู้เท่าทันจิตใจตนเอง

นายนันทวัฒน์ จรัสเรืองนิล Co-founder Eyedropper Fill กล่าวว่า เมื่อพูดถึงสุขภาวะ หรือเรื่องอบายมุข พฤติกรรมทำลายสุขภาพต่าง ๆ เด็กและเยาวชนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว จึงไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก การจัดนิทรรศการ To You, 10 Years From Now เพื่อ...เธอในอนาคต เป็นกระบวนการที่จะช่วยสร้างการรับรู้สุขภาวะของเด็กและเยาวชน ผ่านวิธีการที่ทำให้สนุกมากขึ้น หันกลับมามองสุขภาวะตัวเองทั้งกายและใจ และในอนาคต 10 ปีข้างหน้า อยากจะมีชีวิตอย่างไร แล้วจะดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อให้ไปถึงภาพนั้น ผ่าน 6 เกมทดสอบตัวตนใน 4 โซน ได้แก่ โซน 1 เส้นทางที่เลือก สร้างตัวละครเป็นไอคอนแทนตนเองในอนาคต พร้อมเขียนเหตุผล 3 ข้อว่าทำไมอนาคตถึงอยากมีชีวิตเช่นนั้น โซน 2 เผชิญหน้ากับความพร้อม การเรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองกับเกมทดสอบสมรรถภาพ ได้แก่ ทดสอบพลังปอด ทดสอบร่างกายปล่อยหมัดใส่เป้า การปั่นจักรยานเก็บระยะทาง ทดสอบความยืดหยุ่นผ่านการทำท่าโยคะ โซน 3 เหล่าความหวังของความฝัน ที่จะให้แสดงความเห็นว่าอยากให้ภาครัฐมีส่วนสนับสนุนอย่างไร และโซน 4 คำสัญญาที่ส่งถึงคนในตัวเรา  สามารถเข้าชมนิทรรศการได้ฟรี ที่ชั้น 2 River City Bangkok (Galleria 3) ตั้งแต่วันนี้ - 22 ก.ค. 2567 เวลา 11.00-20.00 น.

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข