วันจันทร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 13:51 น.

อาชญากรรม

ทหารพรานสนธิกำลัง บุกยึดไม้กระยา 20 ท่อน แปรรูปอีก 160 แผ่น กลางป่าสงวนแห่งชาติ

วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 10.14 น.
เมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพราน 3503 สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35   ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่า ตก.20 ( แม่ต้าน) , เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 344 และ  เจ้าหน้าฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยาง เข้าร่วมกันเข้าตรวจสอบ บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติท่าสองยาง บ้านตะโต๊ะโกร หมู่ที่ 7 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  พบค้างเลื่อยไม้ จำนวน 1 ค้าง ไม้กระยาเลย ถูกตัดทอนเป็นท่อน จำนวน 10 ท่อน แบ่งเป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง 33 ซม. ยาว 300 ซม. จำนวน 1 ท่อน เส้นผ่าศูนย์กลาง 36 ซม. ยาว 240 ซม. จำนวน 6 ท่อน และ เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม. ยาว 245 ซม. จำนวน 3 ท่อน และ ในบริเวณใกล้กันพบ ไม้กระยาเลยแปรรูป มีขนาดหน้ากว้าง 20 ซม. ยาว 240 ซม. หนา 2 ซม จำนวน 150 แผ่น และ ขนาดหน้ากว้าง 9 ซม. ยาว 240 ซม. หนา 4 ซม. จำนวน 10 แผ่น และ  ไม่พบผู้กระทำผิดแต่อย่างใด 
 
 
โดยทางเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.20 ( แม่ต้าน) จึงได้จดบันทึกและทำการตรวจยึดไว้เพื่อรอการขนย้าย   เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่หุบเขาสูงชัน ทำให้ยากต่อการขนย้าย ทางกองร้อยทหารพราน3503 จึงได้จัดกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.20 (แม่ต้าน)  เฝ้าไม้ของกลางดังกล่าวไว้ เพื่อที่เตรียมการขนย้ายไม้ต่อไป 
 

หน้าแรก » อาชญากรรม