วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22:54 น.

อาชญากรรม

ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองปาย บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567, 10.17 น.

ตามมาตรการของกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ กรมการปกครองและจังหวัด ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) นั้น ทั้งนี้ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โดยการอำนวยการของนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย  ได้สั่งการให้ นายภูรีภัทร พิพัฒน์พงศธร ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอปาย นายพิเชษฐ พุ่มนวน  และนายณัฐชนน วงค์ธิมา ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคงอำเภอปาย นำชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง อำเภอปาย บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรปาย เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน 3363 (แม่ของ) เจ้าหน้าที่ทหาร และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมเดินทางไปยังพื้นที่เป้าหมาย เพื่อดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติด ที่บริเวณสวนเงาะ ท้ายหมู่บ้าน  หมู่ 4 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้จับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน 1 ราย รายละเอียดดังนี้


      
1. เป็นบุคคลต่างด้าว อายุ 50 ปี สัญชาติ พม่า ที่อยู่ บ้านน้ำจ๋าง ประเทศพม่า พร้อมด้วยของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) จำนวน 592 เม็ด ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เฮโรอีน) น้ำหนักประมาณ 0.422 กรัม ไม่รวมสิ่งห่อหุ้ม
       

โดยได้กล่าวหาว่า “มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในชุมชน , ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน) ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต , เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งมอบพนักงานสอบสวน สภ.ปายดำเนินคดีต่อไป.


    

หน้าแรก » อาชญากรรม