วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 19:08 น.

การตลาด

รับมอบเครื่องหมายจดทะเบียน

วันพฤหัสบดี ที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2561, 20.16 น.

รับมอบเครื่องหมายจดทะเบียน 

 
 
คุณ ซัง โฮ ลี รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อภาพยนตร์ บริษัท โมโน ฟิล์ม จำกัด  ในเครือโมโน กรุ๊ป ในฐานะตัวแทนจากรายการ “29Shopping” เข้ารับมอบเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง จากนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงที่ได้รับการจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ  วานนี้