วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 10:37 น.

เศรษฐกิจ

ทช.โชว์ถ.สาย ก.ผังเมืองรวมเมืองหนองคายคืบ96%

วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 16.15 น.

ทช.โชว์ถ.สาย ก.ผังเมืองรวมเมืองหนองคายคืบ96%

         

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายสมสมัย แก้วบุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สาย ก ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พร้อมพูดคุยกับประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงบริเวณโครงการฯ โดยมี นายกนกกร จตุจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเขตเมือง สำนักก่อสร้างทาง นำลงพื้นที่ พร้อมอธิบายรายละเอียด ณ บริเวณโครงการฯ

 

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีผลงานการก่อสร้างก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 96 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและมอบเป็นของขวัญให้ประชาชนได้ใช้บริการในช่วงปีใหม่ 2562
       

สำหรับโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ด้านขวาทาง กม.ที่ 4+850 ใกล้เคหะชุมชนหนองคาย ผ่านศาลาแก้วกู่ ถนนสายบ้านนาคลอง ถนนสายเนินพะเนาว์ ถนนสายบ่อหิน ไปสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 6+381 ใกล้วัดมงคลศิลาคุณ บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 กม.ที่ 5+000 รวมระยะทาง 6.381 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมด้วยสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคู่ขนาน ข้ามลำน้ำ 4 แห่ง คือ ห้วยกุดแห่ ห้วยค้อ และลำธารสาธารณะ ความยาวแห่งละ 30 เมตร พร้อมทั้งระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง และสิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัยผู้ใช้ทาง
         

โดยใช้งบประมาณ ในการก่อสร้างทั้งสิ้น 233 ล้านบาท แบ่งเป็นงบผูกพัน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงจากจังหวัดอุดรธานีไปจังหวัดบึงกาฬโดยไม่ต้องผ่านตัวเมืองหนองคายแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ช่วงผ่านชุมชนเมืองหนองคาย นอกจากนี้ยังเป็นถนนโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 2 รองรับปริมาณการจราจรทางทิศตะวันออกของเมือง เป็นเส้นทางสนับสนุนยุทธศาสตร์การค้า การท่องเที่ยวบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทย รวมทั้งเป็นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงระบบโครงข่ายคมนาคมให้มีความสมบูรณ์