วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 13:49 น.

เศรษฐกิจ

กฟน.ดันรถยนต์ไฟฟ้าแก้ปัญหาฝุ่น

วันพุธ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562, 10.59 น.

กฟน.ดันรถยนต์ไฟฟ้าแก้ปัญหาฝุ่น

 
กฟน.ชูรถยนต์ไฟฟ้า แก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ไ พร้อมจับมือทุกภาคส่วน ขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รองรับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต
 
 
 นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า กฟน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความตระหนักและห่วงใยต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ปกคลุมทั่วเขตจำหน่ายของ กฟน. และพื้นที่อื่น ๆ ในต่างจังหวัด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ โดยหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญคือการปล่อยไอเสียจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ โดยปัจจุบัน กฟน. ถือเป็นองค์กรแรก ๆ ในประเทศไทย ที่มีการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ด้วยตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากมอเตอร์ไฟฟ้า แทนการใช้น้ำมันหรือเชื้อเพลิงอื่น ๆ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งจากการปล่อยไอเสีย หรือมลภาวะทางเสียง จึงเป็นยานพาหนะที่สามารถใช้งานไปได้ในทุก ๆ ที่โดยไม่มีการสร้างมลพิษ หรือก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในบางพื้นที่ของจังหวัดอื่น ๆ กำลังประสบกันอยู่
 
 
 
 
ทั้งนี้ กฟน. ยังมีการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ทั้งในที่ทำการของ กฟน. ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 11 สถานี ครอบคลุมทั่วเขตจำหน่ายของ กฟน. ตลอดจนให้การร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ ในการขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ที่กำลังตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “MEA EV” รองรับการใช้งานทั้งระบบ IOS และ Android สำหรับการค้นหาสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งของ กฟน. และของหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนการจองหัวชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ มีระบบนำทางไปยังสถานีชาร์จพร้อมควบคุมการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าผ่านระบบรีโมทด้วยแอปพลิเคชันทันที การแจ้งข้อมูลประวัติการชาร์จ การคำนวณอัตราการประหยัดพลังงาน รวมถึงฟังก์ชันอื่นๆ ที่จะจัดทำเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกในอนาคต 
 
 กฟน. พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและช่วยเหลือประชาชนในการลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั้งในภาคประชาชน และขนส่งมวลชนในการลดการปล่อยมลพิษได้อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันประชาชนที่ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า สามารถใช้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า โดยจองผ่านแอปพลิเคชัน MEA EV ที่การไฟฟ้านครหลวงเขตทุกเขตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับนโยบายการสนับสนุนการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ดังกล่าว ถือเป็นนโยบายที่หลาย ๆ ประเทศให้ความสำคัญ และสามารถแก้ปัญหามลภาวะได้อย่างเป็นรูปธรรม