วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 11:57 น.

เศรษฐกิจ

ทช.สร้างทางต่างระดับ4เลนเล็งลดติดขัด-อุบัติเหตุ

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 15.24 น.

ทช.สร้างทางต่างระดับ4เลนเล็งลดติดขัด-อุบัติเหตุ

         

นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ปัจจุบันถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณการจราจรค่อนข้างมากโดยเฉพาะรถบรรทุก ทำให้การจราจรบริเวณสี่แยกติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ เพื่อลดการจราจรติดขัด เพิ่มความคล่องตัว สามารถสัญจรและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุบริเวณสี่แยก ซึ่งเป็นจุดตัดของทางหลวงหมายเลข 37 กับทางหลวงชนบทสาย ปข.2057 ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 เชื่อมระหว่าง ทางหลวงชนบทสาย ปข.2052 กับ สาย ปข.2057 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจะก่อสร้างเป็นสะพานข้ามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 มีลักษณะเป็น 2 สะพานวางขนานกัน ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ พร้อมก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานก่อนถึงทางแยกทั้ง 2 ข้าง มีถนนต่อเชื่อมสะพาน ขนาด 4 ช่องจราจร เกาะกลาง โดยมีจุดกลับรถทั้ง 2 ข้าง ตลอดจนระบบระบายน้ำ เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และสิ่งอำนวยความปลอดภัย รวมระยะทาง 2.071 กิโลเมตร

สำหรับทช.ได้เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นโครงสร้างทางและระบบระบายน้ำ ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 382.300 ล้านบาท แบ่งเป็นงบผูกพันปี 2561-2563 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563