วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 04:18 น.

เศรษฐกิจ

เสน่ห์สีสัน ไทย รามัญ จีน

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 16.37 น.

เสน่ห์สีสัน ไทย รามัญ จีน

 

นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานเปิดงาน“เสน่ห์สีสัน ไทย รามัญ จีน” การจัดแสดงจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยวชุมชนและลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย รามัญ จีน” ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี และสมุทรปราการ) โดยจังหวัดปทุมธานี ณ ลานสแควร์ ซี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้