วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 07:06 น.

เศรษฐกิจ

คมนาคมเสนอ 4 ชื่อนั่งคัดเลือก กก.แผนฟื้นฟูการบินไทย

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 17.35 น.

คมนาคมเสนอ 4 อรหันต์ร่วมคัดเลือกคณะกรรมการทำแผนฟื้นฟูการบินไทย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาและเห็นชอบให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการฟื้นฟูโดยเข้าสู่กระบวนการศาลล้มละลาย และได้มอบให้กระทรวงคมนาคมเป็นผู้กำกับดูแลแผนฟื้นฟู ต้องเกิดจากกระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอความเห็นในการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) แล้วเสนอต่อจนที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบด้วย

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการหารือร่วมกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการคลังนั้น ได้ข้อสรุปว่าทั้งกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังจะร่วมกันตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เป็นซูเปอร์บอร์ด โดยมีนายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน ซึ่งในส่วนของกระทรวงคมนาคมจะแต่งตั้ง นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลการบินไทย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งคณะผู้จัดทำแผนฟื้นฟูการบินไทย ร่วมกับคณะกรรมการจากกระทรวงการคลัง ก่อนที่จะเสนอรายชื่อที่เหมาะสมต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

ขณะนี้การบินไทยมีสภาพคล่องเหลืออยู่ประมาณ 10,000 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายสูงสุดรวมทุกรายการประมาณ 6,000 ล้านบาท/เดือน ซึ่งตอนนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่จำเป็นต้องจ่ายเต็มแล้ว เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่เกิดขึ้นในช่วงที่หยุดทำการบิน สำหรับการปลดพนักงาน 6,000 คนเป็นเรื่องคณะทำแผนฟื้นฟูจะเป็นพิจารณา