วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 13:48 น.

เศรษฐกิจ

BCPG” ได้รับการยืนยันอันดับเครดิต “A” 

วันจันทร์ ที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2566, 09.32 น.
BCPG” ได้รับการยืนยันอันดับเครดิต “A” 
 
 
“BCPG” ได้รับการยืนยันอันดับเครดิต “A” แนวโน้ม “Stable”จากทริสเรทติ้ง สะท้อนรายได้ที่แน่นอน และสัดส่วนการลงทุนที่กระจายตัวและหลากหลาย
บีซีพีจี ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และพลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ได้รับการยืนยันอันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ที่  “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ คงที่ จาก “ทริส เรทติ้ง” สะท้อนถึงความสำคัญขององค์กรในการสนับสนุนกลยุทธ์ของกลุ่มบางจากฯ และรายได้ที่แน่นอนจากโรงไฟฟ้า และสัดส่วนการลงทุนที่กระจายตัวและหลากหลาย
 
 
นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท  ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS Rating) ได้จัดอันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ของบริษัทฯ อยู่ที่ “A“ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ คงที่ โดยทริสเรทติ้งมองว่า บริษัทฯ ยังคงเป็นธุรกิจสำคัญที่สนับสนุนกลยุทธ์ของกลุ่มบางจากฯ ในการขยายธุรกิจที่มีรายได้มั่นคง และบรรลุเป้าหมายของกลุ่มฯ ประกอบกับบริษัทฯ ยังคงความแข็งแกร่ง ด้วยรายได้ที่แน่นอนจากสินทรัพย์โรงไฟฟ้า และสัดส่วนการลงทุนที่มีการกระจายตัวของแหล่งพลังงานที่หลากหลาย รวมถึงยังมีกระแสเงินสดที่เพียงพอสำหรับการลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจที่สร้างรายได้ สามารถชดเชย Adder ที่ทยอยหมดลง และเติบโตต่อไปในอนาคต 
 
 
“ในปีนี้บริษัทฯ มีการลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในโครงการคลังจัดเก็บน้ำมันและท่าเทียบเรือ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งสามารถสร้างรายได้ที่มีเสถียรภาพระยะยาว รวมถึงสามารถต่อยอดไปรองรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ และได้มีการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง มีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของรายได้ และค่าใช้จ่ายได้ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนา และลงทุนในโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่เหลืออยู่อีก 10 เมกะวัตต์  และไต้หวันอีก 467 เมกะวัตต์  รวมทั้ง โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ระยะที่ 2 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ และ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งขายไฟฟ้าไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” นายนิวัติกล่าวเพิ่มเติม