วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 12:25 น.

การศึกษา

เจ้าชายแฮรีนำคณะนายทหารปฏิบัติภาวนาสมาธิ

วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 10.08 น.

เจ้าชายแฮรีนำคณะนายทหารปฏิบัติภาวนาสมาธิ

เจ้าชายแฮรีนำคณะนายทหารปฏิบัติภาวนาสมาธิ ส่งผลปัจจุบันมีนายทหารในอังกฤษไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ นายเป็นพุทธมามกะ

 

วันที่ ๑๘ ก.พ.๒๕๖๑ เฟซบุ๊ก Ñāṇasaṃvara Centre for Buddhist Studies-ศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร ได้โพสต์ข้อความว่า  


เจ้าชายแฮรีนำคณะนายทหารปฏิบัติสมาธิภาวนาในพระพุทธศาสนา:


ตั้งแต่ปีที่แล้ว เจ้าชายแฮรีและคณะนายทหารผู้ใหญ่จากกระทรวงกลาโหมได้มีแนวคิดรณรงค์เรื่องชักชวนให้สมาชิกในกองทัพได้ฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการฝึกสติหรือฝึกสัมมาสติ


ปีนี้ จึงมีคณะนายทหารและข้าราชการในกระทรวงกลาโหมอังกฤษนำคณะไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คนไปปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเจริญสติ ปัจจุบัน มีนายทหารในอังกฤษไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ นายเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นประจำ สาระสำคัญก็คือการฝึกจิตให้มั่นคงสามารถลดความเครียดในชีวิตประจำวันทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนงาน ในที่สุด ก็สามารถทำให้ผู้ฝึกมีความสุขได้


หลังจากที่นักวิจัยอังกฤษค้นพบว่าการเจริญสติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิภาวนาในพระพุทธศาสนาสามารถทำให้ผู้คนประสบความสุขได้จริง ก็เริ่มมีการรณรงค์ให้การเจริญสติเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประจำวัน เช่นเดียวกับการออกกำลังกาย (What we're trying to do is to normalise the culture where we can talk about mental wellbeing in the same way as we talk about physical wellbeing)


ขออนุโมทนาสาธุครับ

ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์สรุป

https://www.forces.net/news/meditating-mod-military-personnel-try-mindfulness

หน้าแรก » การศึกษา