วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 07:51 น.

» Top 5 ข่าว

 • โฆษกกห.แจง "ส.ว.ผู้นำเหล่าทัพ" มีความรับผิดชอบ

  โฆษกกระทรวงกลาโหมแจงผู้นำเหล่าทัพนั่งตำแหน่งส.ว. ต่างตระหนักถึงหน้าที่มีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงสถานะความเป็นข้าราชการ

  26 พ.ค. 2563
 • มอบถุงยังชีพพระราชทาน รร.ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงยังชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำนวน 400 ชุด ด้วยทรงห่วงใยประชาชนและเด็ก ๆ

  26 พ.ค. 2563
 • ม.มหาสารคาม หว่านพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105 ในแปลงสาธิต

  ย่างเข้าฤดูฝน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) จัดกิจกรรมหว่านข้าว ณ โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยมี รศ. ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  26 พ.ค. 2563
 • "มจร"วิทยาเขตบาฬีพุทธโฆษร่วมกับวัดมหาสวัสดิ์ฯนครปฐมมอบสิ่งของผู้ประสบภัยโควิด-19

  "มจร"วิทยาเขตบาฬีพุทธโฆษร่วมกับวัดมหาสวัสดิ์ฯนครปฐมมอบสิ่งของผู้ประสบภัยโควิด-19

  26 พ.ค. 2563
 • กสว.เคาะงบหนุนผลิตชุดทดสอบโควิด 19 เพิ่ม

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุม คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุม สกสว. เพื่อร่วมหารือในประเด็นสำคัญ การดำเนินงานขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  26 พ.ค. 2563

หน้าแรก » » Top 5 ข่าว