วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 06:15 น.

การศึกษา

วิศวะจุฬาฯ เปิดเวที การจัดการน้ำ-พลังงาน-อาหาร

วันเสาร์ ที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 12.23 น.

วิศวะจุฬาฯ เปิดเวที การจัดการน้ำ-พลังงาน-อาหาร

 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรมชลประทาน และ ภาคีเครือข่ายด้านน้ำ จัดการ ประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2019 ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำ พลังงาน อาหาร และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย หรือ THA 2019 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia's Water-Energy-Food Nexus and SDGs  เพื่อเปิดเวทีให้นักวิจัย วิศวกร นักวิชาการ ในภูมิภาคอาเซียน ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้แชร์แนวคิด และประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการน้ำ ชลประทาน การจัดการภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม ในมิติความสัมพันธ์ระหว่างน้ำ-พลังงาน-อาหาร เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมีนักวิจัยทั้งชาวไทยและตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียให้ความสนใจเข้ามาร่วมอย่างคับคั่ง ณ โรงแรม สวิสโซเทล รัชดา กรุงเทพฯ

หน้าแรก » การศึกษา