วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 18:53 น.

การศึกษา

ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา เปิดหลักสูตรความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลสู่อาชีพ

วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 13.13 น.

ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา เปิดหลักสูตรความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลสู่อาชีพ

 

ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2562  โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย จะทำการเปิดรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอล เข้าเรียนตามหลักสูตรความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลสู่อาชีพของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยได้รับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ บริษัทเสกสรร  สปอร์ตคลับ ที่มีดร.ชาญวิทย์  ผลชีวิน  และจ่าสิบเอกวุฒิญา หยองเอ่น อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย หัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรสมุทรสงคราม เอฟซี (ผู้ฝึกสอนระดับ A-Licence หลักสูตร สหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย) เป็นที่ปรึกษา  พร้อมจะพัฒนาศักยภาพของเด็กให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการพัฒนาร่างกายให้มีสุขภาวะที่ดี และประกอบอาชีพด้านการกีฬาฟุตบอลได้  เช่น การเป็นนักกีฬาอาชีพ กรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล อีกทั้งยังมีความรู้และทักษะในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับกีฬาได้อีกด้วย

 

จะเปิดรับสมัครสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในรุ่นอายุ 13 ปี (ม.1) จำนวน 30 คน และรุ่นอายุ 16 ปี (ม.4) จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2562 และสอบคัดเลือกวันที่ 27 มีนาคม 2562 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตน โทรศัพท์  086-017-4975 หรือที่คุณครูเอกลักษณ์  ราชพรหมมา (ครูแนน)  โทรศัพท์ 080-012-7524

หน้าแรก » การศึกษา