วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 18:02 น.

การศึกษา

มทร.ศรีวิชัย พัฒนาทักษะการดูแลความปลอดภัยเพื่อนักท่องเที่ยว

วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562, 12.12 น.

มทร.ศรีวิชัย พัฒนาทักษะการดูแลความปลอดภัยเพื่อนักท่องเที่ยว

    

เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์  มทร. ศรีวิชัย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “Tourist Guide Heroes : พัฒนาทักษะการดูแลความปลอดภัยเพื่อนักท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการบริการ” เพื่อเพิ่มทักษะในการช่วยเหลือตนเองและเพิ่มทักษะในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยในขณะการปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการบริการ และเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติงานนำเที่ยวทางทะเลก่อนออกฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษาต่อไป ณ สระว่ายน้ำฐานทัพเรือสงขลา ทำเรือภาคที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก พันจ่าเอกชนะ เทพอาจ และคณะ จากฐานทัพเรือสงขลา ทำเรือภาคที่ 2 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในงานบริการ" และหัวข้อ "การกู้ชีพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล"

หน้าแรก » การศึกษา