วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 11:38 น.

การศึกษา

ชิมกันหรือยัง มทร.ศรีวิชัยผลิต “ไข่เยี่ยวม้าทองคำเปลว”

วันพุธ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2562, 07.44 น.

ชิมกันหรือยัง มทร.ศรีวิชัยผลิต “ไข่เยี่ยวม้าทองคำเปลว”

 

ไข่เยี่ยวม้าสีทอง เป็นนวัตกรรมใหม่ของอาหารหมักของไทยที่มีการพัฒนากระบวนการผลิตเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างอาหารหมักดองพื้นบ้านและแนวคิดในการพัฒนาทางด้านอาหารที่มีความปลอดภัย เพื่อการบริโภค ปัจจุบันได้พบปัญหาไข่เยี่ยวม้ามีการปนเปื้อนของสารตะกั่วมากขึ้นโดยผู้ผลิตมีการเติมสารตะกั่วเพื่อเร่งให้ไข่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเร็วขึ้น สีที่ใช้พ่นหรือเคลือบผิวเปลือกไข่มักจะเป็นสีที่ไม่ปลอดภัยในการใช้สำหรับอาหาร จึงส่งผลให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภค

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จึงมีแนวคิดในการผลิตไข่เยี่ยวม้าที่มีการเลือกใช้วัสดุส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติ เพื่อลดคอเลสเตอรอล  ในไข่แดง ไม่พบสารตะกั่วในผลิตภัณฑ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค สามารถเก็บรักษาได้ยาวนานมากกว่า 6 เดือน จึงเป็นการยืดอายุในการตลาดเพื่อการค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตามแนวคิดในเรื่อง 3 รักษ์ กล่าวคือ รักษ์สุขภาพ ใช้สารเคมีที่ปลอดภัย รักษ์ความเป็นไทย สีในการย้อมเปลือกไข่เยี่ยวม้าใช้ทองคำเปลวมาปิดเพื่อเพิ่มความสวยงามและเป็นมิตรกับสุขภาพ เนื่องจากทองคำเปลวเป็นสมุนไพรที่เป็นธาตุโลหะ ไม่เป็นพิษกับร่างกาย เพื่อความสวยงาม และมีคุณค่าทางจิตใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม คือวัตถุดิบในการหมักดองไข่เยี่ยวม้านำมาจากวัสดุทางธรรมชาติ ตัวหลักสำคัญคือ ปูนขาว ได้จากเปลือกหอยตลับ ซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือ ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มในชาวบ้าน

 

ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต กล่าวว่า ไข่เยี่ยวม้าเคลือบทองคำเปลว เป็นนวัตกรรมใหม่ของอาหารหมักดองพื้นบ้านของไทยที่มีการพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยมีการพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ไข่เยี่ยวม้าสีทอง สามารถลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น ตะกั่วออกไซด์ ใช้ปูนขาวจากเปลือยหอยตลับ (วัสดุเศษเหลือ) สมุนไพรในการให้ไข่มีสีสวยและปลอดภัยต่อการบริโภคและสีที่ใช้ในการเคลือบผิวเปลือกไข่เยี่ยวม้า เพื่อยืดอายุในการเก็บรักษาให้ยาวนาน โดยใช้แผ่นทองคำเปลวเคลือบผิวเปลือกไข่ เพื่อเป็นการสร้างลวดลายที่สวยงามบนเปลือกไข่และมีความปลอดภัยในอาหาร

ไข่เยี่ยวม้าเคลือบทองคำเปลว สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดกลางและผลิตจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่สร้างรายได้ให้กับชุนชนชาวประมงที่ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นในกระบวนการผลิต  ใช้ในการประกอบเป็นอาหารได้หลายอย่าง เช่น ไข่เยี่ยวม้าทรงเครื่อง  ผัดไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบ ยำไข่เยี่ยวม้า  หรือรับประทานสด จึงเป็นอาหารยอดนิยมที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภคทุกเพศและทุกวัย เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก และใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง (มทร.ศรีวิชัย) โทรศัพท์ 09-5504-1954

หน้าแรก » การศึกษา