วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 18:11 น.

การศึกษา

มทร.สุวรรณภูมิ หารือเอกชน ร่วมมือวิชาการด้านเกษตร

วันอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 08.36 น.

มทร.สุวรรณภูมิ หารือเอกชน ร่วมมือวิชาการด้านเกษตร

ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการผลิตกำลังคน  ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงด้านเกษตรและอาหาร ร่วมกับ นายอรรถวุฒิ โกไศยกานนท์ ผู้จัดการภาคอาวุโส บริษัทเกษตรทิพย์ ๒๐๑๗  ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

หน้าแรก » การศึกษา