วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 19:13 น.

การศึกษา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอรัญญิก

วันอาทิตย์ ที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 12.01 น.

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอรัญญิก

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) บริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอรัญญิก ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.นพปฎล ขิงทอง และ อ.อโณทัย ทิพเนตร อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับชาวบ้านชุมชนอรัญญิก ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้าแรก » การศึกษา