วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 17:30 น.

การศึกษา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านดิจิทัล

วันจันทร์ ที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 13.13 น.

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านดิจิทัล

 

ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project 2019 (TDYT) กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล-บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการ) เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ Digital Thailand  โดยมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านดิจิทัลให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ/ปริมณฑลและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ณ ห้อง Auditorium อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการทีโอที ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 
 

หน้าแรก » การศึกษา