วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 18:39 น.

การศึกษา

บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 2 ตรวจร่างกายประจำปี

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 17.47 น.

บุคลากร  สพป.สุโขทัย เขต 2 ตรวจร่างกายประจำปี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุโขทัย  เขต 2  ร่วมกับ  โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  จัดสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด โดยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  ได้จัดส่งหน่วยแพทย์  พยาบาล เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลออกบริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากร ในสังกัด  สพป.สุโขทัย เขต 2  ประจำปี  2562 ณ ห้องประชุม2  สพป.สุโขทัย เขต 2  ซึ่งได้ดำเนินการโครงการตรวจสุขภาพประจำปีมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อช่วยให้บุคลากรคลายกังวลจากปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  และค้นหาความเสี่ยงของโรค หรือโรค ภาวะต่าง ๆ ที่ยังไม่แสดงอาการ  เพื่อจะได้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ  เพื่อสุขภาพที่ดี

หน้าแรก » การศึกษา