วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 05:36 น.

การศึกษา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกหน่วยบริการประชาชน

วันพฤหัสบดี ที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 15.25 น.

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกหน่วยบริการประชาชน

 

อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรรณภูมิ) นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี พ.ศ. 2562  ร่วมกับศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี บริการเชื่อมซ่อมอุปกรณ์การเกษตร และอุปกรณ์ต่างๆ ณ วัดโบสถ์ดอนลำแพน ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี