วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 14:48 น.

การศึกษา

สมาคมผู้ปกครองและครูอัสสัมชัญ เปิดตัวหนังสั้น “รักใดไหนเล่า เท่ารักของแม่"

วันศุกร์ ที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 12.12 น.

สมาคมผู้ปกครองและครูอัสสัมชัญ เปิดตัวหนังสั้น  “รักใดไหนเล่า เท่ารักของแม่"

 

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพฯ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จัดเปิดตัวภาพยนตร์สั้น เรื่อง "รักใดไหนเล่า เท่ารักของแม่" โดยถูกสร้างจากเรื่องจริงโดยความร่วมมือของเครือข่ายประชาคมอัสสัมชัญ เพื่อต้องการให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเยาวชนไทย ให้มีความกตัญญูรู้คุณแม่ รู้จักรับผิด รู้จักให้อภัย พร้อมทั้งจัดเสวนาถอดบทเรียน ให้ความรู้เรื่องคุณธรรมและศาสตร์การ Coaching ให้กับผู้ชม ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย ประธานสถาบันโค้ชไทย และนายกสมาคมการโค้ช มีคุณสุธาสินี ศุภศิริสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน กลุ่มเซ็นทรัล เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้ปกครอง ครู และนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

สำหรับภาพยนตร์สั้นเรื่อง “รักใดไหนเล่า เท่ารักของแม่”  มีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมประจำปีที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน นักเรียน และสังคม โดยในปีการศึกษา 2562 นี้  ทางสมาคมฯ เห็นว่าควรจะสร้างภาพยนตร์สั้น สร้างสรรค์สังคม เชิดชูพระคุณแม่ ในชื่อเรื่องว่า “รักใดไหนเล่า เท่ารักของแม่” ซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของคุณแม่นักเรียนอัสสัมชัญ ในช่วงปี 2536-2540  ผู้ยอมเสียสละแขนของตัวเอง เพื่อรักษาชีวิตของลูกน้อย  ภายใต้การบอกเล่าของคุณครูคือ มิสอุไรพร นาคะเสถียรที่ใส่ใจช่วยเหลือลูกศิษย์ที่มีปมปัญหาให้ตระหนักถึงพระคุณแม่ เพื่อจะนำออกแพร่ภาพในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2562 ของโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และผ่านทางยูทูปของทางสมาคมฯ

 

นอกจากนี้ ได้เล็งเห็นว่า ภาพยนตร์เรื่อง “รักใดไหนเล่า เท่ารักของแม่” นี้ จะช่วยให้นักเรียนและเยาวชนไทย ได้รับทราบถึงพระคุณ และความเสียสละของคุณแม่ที่มีให้ลูก  ได้เห็นวิธีที่ครูมืออาชีพใช้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งของนักเรียน  ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นคนรู้จักรับผิด และให้อภัย ซึ่งภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ได้รับเกียรติจากคุณอพันธ์ชนิต บุนนาค ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ผู้มีผลงานล่าสุด คือเป็นผู้อำนวยการผลิตวิดิทัศน์เพลงชาติไทย เวอร์ชั่นปี 2562 มาเป็นผู้อำนวยการผลิต และยังได้รับเกียรติจาก คุณบัณฑิต ทองดี ผู้กำกับมือทอง และอดีตนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนต์ไทย มาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ โดยภาพยนตร์สั้นดังกล่าว เป็นเรื่องราวของคุณแม่ผู้ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีในการตัดสินใจที่จะยอมเสียสละร่างกาย เพื่อพิทักษ์ชีวิตของลูกชาย รวมถึงการเสวนา "ถอดบทเรียนเรื่องคุณธรรม และศาสตร์การ Coaching จากภาพยนตร์สั้น “รักใดไหนเล่า เท่ารักของแม่"  จะสร้างประโยชน์เพิ่มขึ้น ต่อการศึกษาโดยนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอน การอบรมแก่ ครู นักเรียนทั่วประเทศและการอบรมโครงการครูไทยหัวใจโค้ชทั่วประเทศสามารถชมคลิปภาพยนตร์สั้น “รักใดไหนเล่า เท่ารักของแม่” ได้ที่https://youtu.be/3NAxZwNcpSE

หน้าแรก » การศึกษา