วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 14:06 น.

การศึกษา

ตากพิทยาคม จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน

วันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 18.01 น.

ตากพิทยาคม  จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน

โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  จัดงาน “สรรค์สารนิทรรศ วิวัฒน์ตากพิทยาคม” เป็นวันแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนทั้งโรงเรียน ภายใต้กิจกรรมที่สนุกสนาน อุดมด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความชื่นชอบนอกห้องเรียน มีโอกาสแสวงความรู้ความสามารถทางวิชาการ และรู้จักนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต โดยมีนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธานเปิดงาน ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน และนายสมนึก ปาปะเค วัฒนธรรมจังหวัดตาก ได้ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจครูนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

งาน“สรรค์สารนิทรรศ วิวัฒน์ตากพิทยาคม”  จัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรม "นิทรรศศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อาเซียน"ประกอบด้วย กิจกรรมเรียนรู้ศาสนพิธีต่างๆ ของชาวพุทธ และนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆในอาเซียน เนื่องในวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรม"ตามติดโลกแห่งวิทยาศาสตร์" ประกอบด้วย การแต่งกาย Sci-Fi ริตแฟนซีวิทยาศาสตร์ที่ชื่นชอบ  การแข่งขันโครงงาน STEM  ประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล แข่งขัน ROV นิทรรศการการทดลองวิทยาศาสตร์ นิทรรศการห้องเรียนสีเขียว  นิทรรศการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคม และชมภาพยนตร์สามมิติ ที่ท้องปลายฟ้า เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย จัดกิจกรรม"วิจิตรภาษาคงคุณค่าเอกลักษณ์ไทย กีรตีไกรวัฒนธรรมล้านนา"ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงละครร้องสลับพูดเรื่อง “สาวเครือฟ้า”   การแสดงสะล้อซอซึง และชมนิทรรศการสะท้อนวิถีและความเชื่อของชาวเหนือ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะบูรณาการร่วมกัน

หน้าแรก » การศึกษา