วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 06:11 น.

การศึกษา

ราชมงคลสุวรรณ วิจัยแป้งกระจับเชิงพาณิชย์

วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 16.07 น.

ราชมงคลสุวรรณ วิจัยแป้งกระจับเชิงพาณิชย์

ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล พร้อมด้วย อาจารย์ทีมนักวิจัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดผลงานวิจัยเรื่อง แป้งกระจับและการนำแป้งกระจับไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารให้แก่วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านเต่าเล่า ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปแป้งกระจับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลาย เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว ข้าวเกรียบปากหม้อ และขนมบัวลอย เป็นต้น เป็นการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจและชุมชน

หน้าแรก » การศึกษา